Αύξηση 0,72% σε αξία (75,6 εκατ. ευρώ) και 4,30% σε ποσότητα(33.993.100 kg) καταγράφεται συνολικά στις εξαγωγές ελληνικών αποσταγμάτων για το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία επεξεργαστήκε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΣΕΑΟΠ (ΣΕΑΟΠ).

Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών αποσταγμάτων (με ποσοστό 53% της αξίας εξαγωγών ΕΕ ή 30,5 εκατ. ευρώ & 61% της ποσότητας ή 16,6 εκατ. Kg ), με την Βουλγαρία (8,4% της αξίας) , Τσεχία (7,4% της αξίας) Ολλανδία & Γαλλία να ακολουθούν.

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, αύξηση κατά 7,04% κατέγραψαν το 2019 σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές αποσταγμάτων (από 6.488.600 kg/2018 σε 6.945.500 kg/2019 ). Επίσης οι εξαγωγές αλκοολούχων όσον αφορά στην ποσότητα, κυμάνθηκαν πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας (2014-2018) που είναι 6.716.460 kg.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν και σε επίπεδο αξίας προς τρίτες χώρες, με την αύξηση να αγγίζει το 13% (από 15.964.855 € / 2018 σε 18.038.068 € / 2019) ένα νούμερο ιδιαίτερα ικανοποιητικό το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλότερη μέση τιμή πώλησης/kg η οποία διαμορφώθηκε στο 2,6€/kg αυξημένη κατά 5,55%σε σχέση με το 2018.
Κυριότερες χώρες εκτός ΕΕ παραμένουν το Ιράκ (με ποσοστό 50% της αξίας των τρίτων χωρών ή 8,9 εκατ. ευρώ ), οι ΗΠΑ (9,3% της αξίας) και η Τουρκία (7% της αξίας).

Ναυαρχίδα είναι το Ούζο, το οποίο παρ’ όλο που έχει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα ποτά από χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, κ.λπ, έχει καθιερωθεί ακόμα και σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία λόγω της υψηλής ποιότητάς του.

Αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το τελευταίο έτος (2019) το 68% (σε ποσότητα και το 55% σε αξία ) του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων . Οι σημαντικότερες χώρες (σε αξία) όπου εξάγουμε ΟΥΖΟ είναι (% επί του συνόλου): – Γερμανία 50,2% – ΙΡΑΚ 19,4% – Βουλγαρία 10,7% – Ολλανδία 3% – ΗΠΑ 2,3% – Τουρκία 2,9%.

291 εκατ. σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών συνεισφέρει σημαντικά στα φορολογικά έσοδα, τόσο μέσω του Ειδικού Φόρους Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, όσο και με τους φόρους εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης . Ενδεικτικά , τα αλκοολούχα συμβάλλουν κατά 59% στα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών (ΕΦΚΟΠ) , ενώ αντιπροσωπεύουν μόλις το 21% των πωλήσεων αιθυλικής αλκοόλης.

Σε απόλυτες τιμές , τα έσοδα από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκαν το 2019 σε 291 εκ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ΕΦΚ στη μπύρα, ανήλθαν στα 198 εκ.( έπειτα από τη σημαντική αύξηση του συντελεστή το 2016) και στο κρασί στα 4 εκ. ( ο φόρος που είχε επιβληθεί την 1.1.2016 καταργήθηκε την 1.1.2019).

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών σημειώνει σταδιακή μείωση του εμπορικού του ελλείμματος. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών έχει μειώσει σημαντικά το έλλειμμά του από 152 εκατ. το 2010, σε 76 εκατ. το 2019 (151,4 εκατ. εισαγωγές και 75,6 εκατ. εξαγωγές).