Υπόμνημα «θέσεων και προτάσεων» κατέθεσε ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) προς την Κυβέρνηση για τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν την «επόμενη μέρα» της λήξης της κρίσης από τον COVID19 και για την έμπρακτη στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία.

Βασικό ζητούμενο από τον ΣΒΕ είναι η ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με διατήρηση των θέσεων εργασίας και παράλληλη στήριξη της βιωσιμότητας των υγιών βιομηχανιών της χώρας. Άλλωστε, κατά τον ΣΒΕ, η πανδημία από τον COVID19 ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επιλογής συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, που θα την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη από διεθνείς αναταράξεις όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο δίμηνο.

Ο ΣΒΕ προτείνει η μεταποιητική δραστηριότητα να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης. Αυτή η στρατηγική επιλογή της χώρας θα βοηθήσει ώστε η Ελλάδα να βιώνει στο μέλλον ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις από τις σημερινές, εφόσον ξανασυμβεί παρόμοιας έκτασης κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ, για την αποτροπή του κινδύνου (περαιτέρω) συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, και για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών την «επόμενη μέρα», ανέπτυξε και δημοσιοποιεί τις ακόλουθες οκτώ δέσμες προτάσεων:

1) Ενίσχυση ρευστότητας, μέσω επιδότησης επιτοκίου ενήμερων δανείων, αναστολής δόσεων για επιχειρήσεις που έχουν σημειώσει πτώση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη από 30%, επέκταση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής για Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο, επιστροφή του 80% του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και, μέριμνα για τη συμπερίληψη και των κοινοπρακτικών δανείων στα ευνοϊκά μέτρα στήριξης της ρευστότητας. Παράλληλα, ο ΣΒΕ προτείνει την άμεση ενεργοποίηση των «μηχανισμών» παροχής ρευστότητας, όπως ο μηχανισμός παροχής εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, κλπ..

2) Διατήρηση θέσεων εργασίας -Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών: ο ΣΒΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας, και συγκεκριμένα την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από το παρελθόν αφού αντίστοιχο πρόγραμμα λειτούργησε το 2011 με μεγάλη επιτυχία. Προτείνουμε αφενός το εν λόγω πρόγραμμα να επαναληφθεί και αφετέρου ο φορέας που θα διαχειρισθεί το σχετικό πρόγραμμα να είναι ο ΟΑΕΔ. Υπογραμμίζουμε ότι στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις χωρίς εξαίρεση, και, προφανώς, οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

3) Πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος: επειδή διαπιστώνεται σαφής αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος, κι επειδή οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα συσσωρευθούν για πληρωμή τον Ιούνιο, ο ΣΒΕ προτείνει τη μετάθεση πληρωμής τους κατά ένα τρίμηνο. Παράλληλα, προτείνει τη μη απόδοση της προκαταβολής φόρου για το 2020, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη συμπλήρωση και διόρθωση του προβλήματος των επιταγών, με επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.

4) Εξορθολογισμός και προσαρμογή του μέτρου «Αναστολής Σύμβασης Εργασίας»: παρότι το μέτρο είναι θετικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προτείνεται η προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και η εφαρμογή του με το μικρότερο δεσμευτικό διάστημα για τις επιχειρήσεις που είναι οι 15 αντί των 45 ημερών, με δικαίωμα ανανέωσης της «αναστολής» δυο φορές μετά την αρχική. Επίσης, για λόγους ευελιξίας που προέρχονται καθαρά από τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, να μπορεί η επιχείρηση να διακόπτει την 15νθήμερη αναστολή χωρίς πρόστιμο, πληρώνοντας τον εργαζόμενο κανονικά σύμφωνα με τη σύμβασή του τις μέρες που δεν εργαζόταν.

5Θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας: το μέτρο της «αναστολής» προτείνεται να συμπληρωθεί με το δικαίωμα των επιχειρήσεων, αντί της χρήσης του συγκεκριμένου μέτρου, να επιλέγουν και το μέτρο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας με τη μορφή 4ωρης ή/και 6ωρης απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα «SURE»της ΕΕ, το οποίο σχεδιάστηκε ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό.

6Ειδική μέριμνα για την αναλογική στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων: επειδή ακριβώς από τα μέχρι σήμερα μέτρα απουσιάζει παντελώς η μέριμνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν περί τις 370.000 εργαζόμενους, προτείνουμε να θεσπισθούν ειδικά γι’ αυτές μέτρα στήριξης της ρευστότητάς τους, όπως: κρατικές εγγυήσεις και επιδότηση επιτοκίου δανείων, βραχυπρόθεσμη εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και ειδικά προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων.

7) Επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων, μέσω: επίλυσης εντός τριμήνου όλων των εκκρεμοτήτων για το μεγαλύτερο μέρος των «στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων» που εκκρεμούν, ούτως ώστε να εκκινήσει η υλοποίησή τους, το ταχύτερο δυνατόν, αναμόρφωσης του «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» στην κατεύθυνση έναρξης υλοποίησης μεγάλων έργων στον κατασκευαστικό τομέα, απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, και, αναστολής του «Πόθεν Έσχες» μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020.

8) Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της βιομηχανίας, όπως: μείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, κατάργηση τελών και φόρων που πληρώνονται αναίτια, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι πλέον δυσβάσταχτες, μείωση του κόστους ενέργειας, άνοιγμα του τραπεζικού συστήματος για παροχή ρευστότητας σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, ευνοϊκότερο καθεστώς επενδύσεων, κ.Χλπ..

Στο πλαίσιο αυτό, βασικό ζήτημα στο οποίο διαχρονικά επιμένει ο ΣΒΕ είναι η θεσμοθέτηση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής με στόχους όπως: α) η μεταποίηση ως το 2022 να εισφέρει περισσότερο από το 10% στη δημιουργία ΑΕΠ για τη χώρα μας, και, να ασκηθεί έμμεση κλαδική βιομηχανικής πολιτικής, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ, στην οποία προτεραιότητα ενίσχυσης θα έχουν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.