«Η σημερινή κρίση, είναι και μια ευκαιρία, να αφήσουμε πίσω μας τις παθογένειες δεκαετιών και να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο για τη Χώρα», υποστηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και παρουσιάζει ένα πλαίσιο οκτώ προτάσων που απέστειλε στα αρμόδια υπουργεία με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μεταξύ των προτάσεων είναι η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων, η χορήγηση εγγυημένων δανείων και επιδοτήσεων και η ενεργής συμμετοχή του κράτους, μέσα από την διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικά οι οκτώ προτάσεις του ΒΕΑ

– Διόρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας, που βασίζεται στην υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό και τις συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε ευκαιρία διεθνούς κρίσης, αποδεικνύονται υπερευαίσθητες και υφίστανται μεγάλο πλήγμα.

Ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων, διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη, Πολιτεία,επιχειρηματικό κόσμο, τραπεζικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, κοινωνία εν γένει και αποφυγή της σπατάλης πόρων.

Έμφαση στους παραγωγικούς κλάδους, που σχετίζονται με διασφαλισμένη παγκόσμια ζήτηση στο άμεσο αλλά και απώτερο μέλλον και αφορούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος,ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασίας της δημόσιας υγείας, τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.

– Χορήγηση εγγυημένων δανείων και επιδοτήσεων, σε επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν επιταχυντές της ανάπτυξης.

Επανεξέταση του θέματος της άτοκης χρηματοδότησης των εκδοτών των μεταχρονολογημένων επιταγών.

Διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην κοινωνία.

Ενεργός συμμετοχή του κράτους, μέσα από την διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, με την ανάπτυξη δράσεων, που θα κινητροδοτούνται μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών. Στα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, να περιλαμβάνονται και κριτήρια που συνδέονται με την διαδικασία επανεκκίνησης, αλλά και μετασχηματισμού της οικονομίας.

– Ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων. Οι περιπτώσεις επικίνδυνων φθηνών προϊόντων, με ανύπαρκτα πιστοποιητικά, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και παράλληλα εκτοπίζουν τα προϊόντα μας. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν υπηρεσίες, που με μικρό κόστος, θα πιστοποιούν τις προδιαγραφές των προϊόντων για τον υγιή ανταγωνισμό.