Τροπολογία για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του χρόνου (31/12/2020) κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή καλώντας την κυβέρνηση να την υιοθετήσει και να την ψηφίσει.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη

«Η κυβέρνηση οφείλει να την κάνει αποδεκτή. Να μην αφήσει απροστάτευτα χιλιάδες νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την πανδημία. Αλλιώς θα φέρει ακέραια την ευθύνη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας που αποτρέπει πλειστηριασμούς για την πρώτη κατοικία μέσα στο 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας με την ισχύουσα νομοθεσία ισχύει μέχρι το τέλος Απριλίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παραταθεί το καθεστώς προστασίας λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και των αρνητικών επιπτώσεών της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία.

Αναλυτικά η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68) και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Παράταση Προστασίας Κύριας Κατοικίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2020»

Αιτιολογική Έκθεση

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσθεώρητων οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, οι οποίες είναι δυσθεώρητες, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να υπάρξει πρόληψη και για την προστασία της κύριας κατοικίας όλων των πολιτών.

Είναι γνωστό ότι από την 1η Μαΐου 2020 μπαίνει τέλος στο καθεστώς προστασίας κύριας κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο που θα καλύπτει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η υγειονομική κρίση του τελευταίου διαστήματος και οι συνέπειές της, καθιστούν αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας.

Προτείνεται λοιπόν, η επέκταση της προστασίας της κύριας κατοικίας μετά την 30η Απριλίου του 2020 και απαγόρευση πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του έτους.

Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο….

Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του Άρθρου 72 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) τροποποιείται ως εξής:

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Επιπλέον μέχρι την 31/12/2020 αναστέλλονται τα πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέσα εναντίον των οφειλετών, τα δάνεια των οποίων έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα.