Η εισηγμένη Frigoglass μέσω της  θυγατρικής της Frigoglass Finance B.V. προτίθεται να προβεί σε προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου 260.000.000 με λήξη το 2025.
Οπως επισημαίνει η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική ψύξη και την υαλουργία, η έκδοση θα τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών των αγορών και άλλων παραγόντων.
Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί: (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.