Την εκτίμηση ότι η ανοδική τάση των τιμών των οικιστικών ακινήτων θα διατηρηθεί, στηριζόμενη στην ελαφρύτερη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας μετά την πρόσφατη μεταβολή του φορολογικού πλαισίου, καθώς και στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, διατυπώνει η Alpha Bank.

Σε νέα της έκθεση, η τράπεζα αναφέρει ότι η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η οποία δεν υποστηρίζεται προσώρας από την πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, αναμένεται με την σειρά της να οδηγήσει:

– στην βελτίωση των προσδοκιών των επενδυτών για αύξηση των κερδών τους και στην βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της αύξησης της αξίας των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους ή/και μέσω της θετικής επίπτωσής τους στο χαρτοφυλάκιο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

– στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες διαχρονικά συνδέονται θετικά με τις τιμές των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης

Σημειώνεται ότι η ανοδική πορεία των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκε κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους (7,4% σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας μόνο μερικώς τις απώλειες που κατεγράφησαν την προηγούμενη δεκαετία.

Επιπροσθέτως, παρατηρείται μια σταδιακή ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες επέστρεψαν σε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2018 έπειτα από μια δεκαετία συνεχόμενων μειώσεων.