Σε «ΒΒ» από «Β+» αναβάθμισε την Ελλάδα ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I.

Όπως αναφέρει ο ιαπωνικός οίκος, η ελληνική οικονομία πιθανότατα θα παραμείνει σε μια σταθερή τροχιά, με τα πρωτογενή πλεονάσματα να διατηρούνται και ο δείκτης του δημόσιου χρέους να μειώνεται. Παρά το σημαντικό δημόσιο χρέος, η βιωσιμότητά του έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι η κυβέρνηση κατέχει ένα σημαντικό ταμειακό αποθεματικό και το πιο ευνοϊκό περιβάλλον χρηματοδότησής του.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σταθερή πολιτική βάση, ενώ το δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί εάν σημειωθεί πρόοδος στην ατζέντα πολιτικής της για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυρά, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις, η R&I προχωρά έτσι στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Το α ‘εξάμηνο του 2019, όπως αναφέρει, η ιδιωτική κατανάλωση επιβραδύνθηκε κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι εκλογές, αλλά οι εξαγωγές αυξήθηκαν σταθερά. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να ανακάμψει στο β’ εξάμηνο του 2019 και το 2020, χάρη στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και του καταναλωτικού κλίματος.

Επίσης, η κυβέρνηση και η Κομισιόν, όπως επισημαίνει ο οίκος, εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί φέτος κατά 2,0% και 1,8% αντίστοιχα.

Η R&I αναμένει σταθερή ανάπτυξη της τάξης του 2% και το 2020, χαμηλότερα από το 2,8% που «βλέπει» η κυβέρνηση.