Ένας στους πέντε εργαζομένους στην Ελλάδα καλείται να ζήσει με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα, ενώ με λιγότερα από 700 ευρώ το μήνα αμείβεται ένα στους τρεις. Για το ήμισυ του εργατικού δυναμικού οι αμοιβές δεν υπερβαίνουν τα 800 ευρώ μηνιαίως, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Εργάνης.

Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στα χαμηλά κλιμάκια αμοιβής βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό από τους συνολικά 1,986 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικότερα, το 2019 ο αριθμός των εργαζομένων με μισθό χαμηλότερο των 500 ευρώ ήταν 406.416 έναντι 422.150 το 2018, με το ποσοστό τους να υποχωρεί ελαφρά στο 20,46% από 22,13%. Ένα επιπλέον 3,28% (65.179 εργαζόμενοι) αμείβονται φέτος με 501 έως 600 ευρώ. Συνολικά στην κατηγορία 401-600 ευρώ οι εργαζόμενοι είναι περίπου 150.000 λιγότεροι από το 2018, γεγονός που αποδίδεται εν πολλοίς στην αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

Το 11,74% (233.116 εργαζομένοι) έχουν μισθό 601 έως 700 ευρώ. Στην κλίμακα 701 έως 800 ευρώ βρσίκονται 248.027 εργαζόμενοι, δηλαδή ποσοστό 12,49%, ενώ από 801 έως 900 ευρώ λαμβάνουν 166.389 (8,38%) και 901 έως 1.000 ευρώ 146.735 εργαζόμενοι (7,39%). Μισθό από 1.000 έως 2.000 ευρώ λαμβάνει περίπου το 20% των εργαζομένων, ενώ πάνω από 2.000 ευρώ μόλις το 8,2%.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019 καταγράφηκαν 7.899 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2018, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 3,070%.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2019 ανέρχονται σε 265.212, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 313.375. Αντίστοιχα για το 2018 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 257.313, ενώ με τα παραρτήματά τους ανέρχονταν σε 303.696.

Δείτε εδώ την έκθεση της ΕΡΓΑΝΗ