Η ελληνική κυβέρνηση έκανε βελτιώσεις και έχει επανεισάγει, σε κάποιο βαθμό τις πιο κατάλληλες κυρώσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, σημειώνει σε έκθεσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης, ωστόσο επισημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την αποκατάσταση της ικανότητας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης να την καταπολεμήσει.

Σε έκθεση που δημοσιεύει σήμερα, η Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), σημειώνει ότι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, τον περασμένο Ιούνιο, «υποβάθμισε τη δωροδοκία δημόσιων λειτουργών από κακούργημα σε πλημμέλημα, εισάγοντας έτσι πιο επιεικείς ποινικές κυρώσεις για τέτοιου είδους εγκλήματα». Υπενθυμίζεται ότι τότε η GRECO και ο ΟΟΣΑ αντέδρασαν έντονα σε αυτά τα μέτρα και ξεκίνησαν κοινές ad hoc διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους Έλληνες αξιωματούχους. Αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού, σύμφωνα με την ομάδα GRECO, ήταν «η επαναφορά σε κάποιο βαθμό, ισχυρότερης ποινικής νομοθεσίας όσον αφορά στα αδικήματα δωροδοκίας από τις 18 Νοεμβρίου 2019».

Παρά την εξέλιξη αυτή, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκφράζει την ανησυχία του ότι η υποβάθμιση του Ιουνίου θα έχει «μακροχρόνιες αναδρομικές συνέπειες στην Ελλάδα όσον αφορά στα αδικήματα δωροδοκίας που διέπραξαν δημόσιοι υπάλληλοι πριν από τις 18 Νοεμβρίου 2019, που θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται πλημμέλημα».

Επίσης, παρατηρεί ότι η ποινική νομοθεσία επιτρέπει στον εισαγγελέα να απέχει από τη δίωξη για παραπτώματα που τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρία έτη και το μέτρο αυτό ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την καταπολέμηση της διαφθοράς και ενδεχομένως και άλλων συναφών εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η GRECO συνιστά στις ελληνικές αρχές να εισάγουν ένα σύστημα, όπου οι επιβαρυντικές περιστάσεις όσον αφορά στα αδικήματα δωροδοκίας έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κυρώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

Επιπλέον, συνιστά να διευρυνθεί η εμβέλεια της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας, σχετικά με τα αδικήματα δωροδοκίας σε ξένο πλαίσιο, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Εξάλλου, επαναλαμβάνει την ανάγκη να συμμορφωθεί η Ελλάδα με τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τέλος, η ομάδα GRECO εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι το ελληνικό ποινικό δίκαιο προβλέπει σήμερα «την πλήρη απαλλαγή της ποινικής ευθύνης για δωροδοκία που διαπράττεται έναντι του Προέδρου της Δημοκρατίας – είτε πρόκειται για τη λήψη ή τη διάπραξη της δωροδοκίας» και προτρέπει τις ελληνικές αρχές να επανεξετάσουν αυτή την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ