Η σύσταση μιας επιχείρησης είναι ευκολότερη στην Αλεξανδρούπολη και η διαδικασία χορήγησης οικοδομικής άδειας είναι πιο εύκολη στη Λάρισα. Η Πάτρα κατατάσσεται στην κορυφή ως προς το ζήτημα της ηλεκτροδότησης και της καταχώρισης περιουσιακών στοιχείων, αλλά υπολείπεται όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης οικοδομικής άδειας και την εκτέλεση των συμβάσεων.

Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για τις επιδόσεις της στην εκτέλεση των συμβάσεων και κατέχει κορυφαία θέση ως προς τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, αλλά κατατάσσεται τελευταία όσον αφορά την ηλεκτροδότηση.

Τα ευρήματα

Ο χρόνος εκδίκασης μιας εμπορικής διαφοράς στο Πρωτοδικείο κυμαίνεται από έναν χρόνο και οκτώ μήνες στη Θεσσαλονίκη έως κάτι λιγότερο από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα. Οι εργολάβοι στη Λάρισα μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή μιας αποθήκης και τη σύνδεσή της με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε λιγότερο από 5 μήνες, ενώ οι συνάδελφοί τους στο Ηράκλειο πρέπει να περιμένουν τον διπλάσιο χρόνο.

Αυτά είναι τα ευρήματα της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business έπειτα από έρευνα στην Ελλάδα, η οποία για πρώτη φορά επικεντρώθηκε σε έξι πόλεις αναφοράς – την Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη -, στις οποίες αξιολογήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες: η διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, η ηλεκτροδότηση, η καταχώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η εκτέλεση συμβάσεων.

Οι πρακτικές

Σχολιάζοντας την έκθεση ο Arup Banerji, περιφερειακός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρωπαϊκή Ενωση, είπε ότι το βασικό συμπέρασμα είναι πως η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα της αναπαράγοντας τις πρακτικές που είχαν επιτυχία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εάν η Αθήνα υιοθετούσε τις πρακτικές των άλλων πόλεων που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε έναν από τους δείκτες αξιολόγησης, η συνολική κατάταξη της χώρας στην εφετινή έκθεση Doing Business 2020 θα προέκυπτε βελτιωμένη κατά 18 θέσεις, ήτοι στην 61η θέση μεταξύ των 190 χωρών που αξιολογήθηκαν.

Πρόοδος

Ακόμη, ανέφερε ότι «η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την επιχειρηματικότητα. Οι άνισες επιδόσεις μεταξύ των πόλεων υποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για καλύτερα αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα».

«Οι έξι πόλεις που αξιολογήθηκαν στην έκθεση έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία, το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επιτύχει γενικότερη βελτίωση εφόσον οι πόλεις μάθουν η μια από την άλλη και εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές» δήλωσε η Rita Ramalho, επικεφαλής του Τμήματος Παγκόσμιων Δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εκπόνησε την έκθεση.

Μπορούν επίσης να αντληθούν συμπεράσματα από τις πόλεις που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες προκλήσεις. Για τη διαδικασία μεταβίβασης ενός τίτλου ιδιοκτησίας στο τοπικό υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο απαιτούνται 12 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα και τέσσερις μήνες στη Θεσσαλονίκη.

Διαχείριση

Παρά την καθυστέρηση αυτή, η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για την ποιότητα της διοικητικής διαχείρισης των διαδικασιών μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη στην οποία όχι μόνο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηματογράφησης και καταχώρισης των ιδιοκτησιών επί ακινήτων, αλλά έχει γίνει και ψηφιακή χαρτογράφηση ολόκληρης της έκτασης του δήμου.

Η πόλη διαθέτει έναν σύγχρονης τεχνολογίας ιστότοπο, με ενσωματωμένη βάση χωρικών δεδομένων και Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευρήματα – ο μεγάλος χρόνος καταχώρισης των δικαιωμάτων και η υψηλή ποιότητα της διαδικασίας καταχώρισης – είναι, ενδεχομένως, αναμενόμενα. Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην υλοποίηση του κτηματολογίου, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη μετάβαση αυτή.

Τι πρέπει να γίνει

Η πολιτεία καλείται να δώσει άμεσες λύσεις στα θεσμικά αδιέξοδα που ταλαιπωρούν τη χώρα και δημιουργούν ένα μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον επισημαίνει ο ΣΕΒ.

Βεβαίως, οι αναποτελεσματικότητες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σχετίζονται με τη διαιώνιση συντεχνιακών συμφερόντων και προσοδοθηρικών πρακτικών, περιλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης που εμποδίζει παρά διευκολύνει τις επιχειρήσεις, καλλιεργώντας το έδαφος, έτσι, σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Τέτοιες πρακτικές και τέτοια φαινόμενα δεν μπορεί να έχουν θέση σε μια σύγχρονη οικονομία που ανταγωνίζεται την παγκόσμια αγορά.

Ο ΣΕΒ έχει πολλές φορές επιχειρηματολογήσει για την αναγκαιότητα των αλλαγών αυτών. Μπορεί οι μεταρρυθμίσεις να απαιτούν τεχνικές λύσεις, αλλά η σχετική απραξία δεν οφείλεται στην άγνοια αυτών των τεχνικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως π.χ. με το πρόσφατο αναπτυξιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίστηκε στη Βουλή, στον βαθμό που θα εφαρμοσθεί και η εφαρμογή του δεν θα κολλήσει στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής ευημερίας.

Η προσπάθεια, όμως, πρέπει να συνεχισθεί και να ενταθεί, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η σταθερή βελτίωση της θέσης της χώρας στη διεθνή κατάταξη ευκολίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ας διευκολύνουμε, λοιπόν, κι άλλο τις επιχειρήσεις, αν θέλουμε να δούμε προκοπή!