Στόχος μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει με άρθρο της στο Βήμα της Κυριακής η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικά η παρέμβασή της στο Βήμα της Κυριακής

Αναλαμβάνοντας την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντιμετωπίσαμε σοβαρές προκλήσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα της εκπαίδευσης, αλλά και σημαντικά δομικά και οργανωτικά ζητήματα που υπονομεύουν την ποιότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ενα από τα ζητήματα αυτά είναι και η άναρχη και άκριτη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη που συντελέστηκε τους τελευταίους μήνες της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα της θητείας της, η απελθούσα κυβέρνηση υλοποίησε καταργήσεις και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς προκαθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς προηγούμενη ουσιαστική αξιολόγηση, με μόνο γνώμονα μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Η δυσμενέστερη επίπτωση των ενεργειών αυτών ήταν ο αφανισμός του πυλώνα της τεχνολογικής εκπαίδευσης από τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίθετα με τη διεθνή τάση και πρακτική, ως αποτέλεσμα ευκαιριακών διευθετήσεων και ιδεοληψίας.

Στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων αυτών, θεσμοθετήθηκαν μάλιστα και νέα πανεπιστημιακά τμήματα, και πάλι όμως χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς την αναγκαία προηγούμενη τεκμηρίωση, χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό, χωρίς καν να διατυπωθεί προηγούμενη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) που νόμος της ίδιας της προηγούμενης κυβέρνησης είχε προβλέψει. Ιδρύθηκαν τμήματα ακόμα και με βουλευτικές τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και υποστηρικτική «τεκμηρίωση» δύο γραμμών!

Την εβδομάδα αυτή ανακοινώσαμε την αναστολή της έναρξης λειτουργίας των νέων αυτών πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία ήταν προγραμματισμένο να λειτουργήσουν από το 2020 και μετά. Θα επανεξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας τους συνολικά από τη νέα ενισχυμένη Ανεξάρτητη Αρχή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος μας είναι η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης και συνεκτικής πολιτικής στον τομέα αυτόν, και όχι η δημιουργία «βιομηχανίας πτυχίων». Κάθε νέο πανεπιστημιακό τμήμα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που θα διασφαλίζουν την ποιότητα, βιωσιμότητα και προοπτική του, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εκπαίδευσης, την καλλιέργεια νέων επιστημονικών πεδίων, τη στήριξη αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων της χώρας.

Δεν είναι απλώς η ευθύνη χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της πολιτείας, αλλά πρωτίστως η ευθύνη και το χρέος απέναντι στους νέους και τις νέες που προσδοκούν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και σε πτυχία με αντίκρισμα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει υποφέρει από πελατειακές λογικές και μυωπικές εξυπηρετήσεις. Εχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να το προστατεύσουμε. Η εφαρμογή τους προϋποθέτει και την ενίσχυση ανεξάρτητων θεσμών, ικανών να εγγυηθούν πολιτικές που υπερβαίνουν τη θητεία μιας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Για να αρχίσουμε να πορευόμαστε με πυξίδα, τεκμηρίωση και μακρόπνοο σχεδιασμό. Ηδη εργαζόμαστε εντατικά και θα καταθέσουμε τις επόμενες εβδομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ θα ακολουθήσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εν συνόλω.

Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε παθογένειες με τόλμη, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που στερούν από τους νέους και τις νέες την Παιδεία που τους αξίζει. Εχουμε ήδη ξεκινήσει τον διάλογο με εμπλεκόμενους φορείς και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σκοπεύουμε να αναζητήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει – πέρα και πάνω από κόμματα – να δώσει στις νέες γενιές τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσουν την Ελλάδα τού αύριο. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί μάς το ζητούν και το δικαιούνται!