Κάποιοι άνθρωποι δεν ταιριάζουν απολύτως σε καμία από τις κατηγορίες σεξουαλικών προτιμήσεων. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν σεξουαλική και συναισθηματική έλξη για άτομα και των δύο φύλων, τουλάχιστον σε κάποιο σημείο της ζωής τους.

Πιθανώς, η καλύτερη ορολογία για να τους περιγράψει είναι το «αμφισεξουαλικοί», παρόλο που οι ίδιοι μπορεί να προτιμούν κάποιον άλλο όρο για τους εαυτούς τους.

Πολλοί άνθρωποι είναι «100% ομοφυλόφιλοι» και ελκύονται σεξουαλικά και συναισθηματικά μόνο από άτομα του ίδιου φύλου. Άλλοι είναι «100% ετεροφυλόφιλοι» και ελκύονται μόνο από άτομα του αντιθέτου φύλου. Ωστόσο τι γίνεται με όσους έλκονται από άτομα και των δύο φύλων;

Η κλίμακα του Κίνσεϊ

Μια απάντηση σε αυτό έρχεται να δώσει η κλίμακα του Κίνσεϊ, η οποία προσπαθεί να περιγράψει την σεξουαλική ιστορία ενός ατόμου καθώς και τα επεισόδια της σεξουαλικής του δραστηριότητας σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Χρησιμοποιεί μια κλίμακα από το 0 -που σημαίνει αποκλειστικά ετεροφυλόφιλος-, μέχρι το 6 -που σημαίνει αποκλειστικά ομοφυλόφιλος-. Χρησιμοποιείται για να ορίσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο Sexual Behavior in the Human Male (1948) από τον Άλφρεντ Κίνσεϊ.

Με την δημοσιοποίηση της κλίμακας, ο Κίνσεϊ ανέφερε:

«Οι άνδρες δεν αντιπροσωπεύουν δυο διαφορετικούς πληθυσμούς, τους ομοφυλόφιλους και τους ετεροφυλόφιλους. Ο κόσμος δεν πρέπει να χωρίζεται σε αρνιά και κατσίκια… Είναι ένα βασικό στοιχείο της ταξινομίας και η φύση σπάνια έχει να κάνει με διακεκριμένες κατηγορίες …

Ο ζωντανός κόσμος είναι ένα συνεκτικό σύνολο όλων του των διαστάσεων.

Καθώς δίνουμε έμφαση στο συνεκτικό σύνολο των διαβαθμίσεων μεταξύ των αποκλειστικά ετεροφυλόφιλων και αποκλειστικά ομοφυλόφιλων ιστοριών, έχει γίνει επιθυμητό να δημιουργηθεί ένα είδος κατηγοριοποίησης που θα μπορεί να βασίζεται σε σχετικά σύνολα ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων εμπειριών ή αντιδράσεων σε κάθε ιστορία.

Σε κάθε άτομο μπορεί να ανατεθεί μια θέση πάνω στην κλίμακα για κάθε περίοδο της ζωής του… Μια κλίμακα εφτά βαθμών έρχεται πιο κοντά στο να δείξει τις πολλές διαβαθμίσεις που στην πραγματικότητα υπάρχουν.

Κατανόηση της κλίμακας

Βαθμίδα – Περιγραφή
0 – Αποκλειστικά ετεροφυλόφιλος
1 – Κυρίως ετεροφυλόφιλος και μόνο περιστασιακά ομοφυλόφιλος
2 – Κυρίως ετεροφυλόφιλος, αλλά περισσότερο από περιστασιακά ομοφυλόφιλος
3 – Εξίσου ετεροφυλόφιλος και ομοφυλόφιλος
4 – Κυρίως ομοφυλόφιλος, αλλά και περισσότερο από περιστασιακά ετεροφυλόφιλος
5 – Κυρίως ομοφυλόφιλος και μόνο περιστασιακά ετεροφυλόφιλος
6 – Αποκλειστικά ομοφυλόφιλος
X – Καμία κοινωνικο-σεξουαλική επαφή ή αντίδραση

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι στο «0» επιδεικνύουν αποκλειστικά ετεροφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά, ή έλξη. Όσοι βρίσκονται στο «6» επιδεικνύουν αποκλειστικά ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, ή έλξη.

Οι βαθμίδες 1-5 είναι για εκείνους που επιδεικνύουν ποικίλα επίπεδα έλξης, ή σεξουαλικής δραστηριότητας και με τα δύο φύλα.

Στις αρχικές μελέτες της ομάδες του Kinsey, η κατηγορία «X» περιελάμβανε εκείνους δεν επέδειξαν καμία κοινωνικο-σεξουαλική επαφή, ή αντίδραση στις συνεντεύξεις τους.