Ανοδική πορεία ακολούθησε η χονδρεμπορική του ρεύματος (μέση Οριακή Τιμή Συστήματος – ΟΤΣ) το περασμένο επταήμερο. Διαμορφώθηκε στα 65.26 ευρώ ανά MWh, αυξημένη κατά 5.84%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), βασικός παράγοντας πίεσης της μέσης ΟΤΣ ήταν η χαμηλότερη διαθεσιμότητα λιγνιτικών μονάδων, καθώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3 και 4 του λιγνιτικού σταθμού της Μεγαλόπολης, λόγω της απόρριψης της από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Επιπλέον πίεση ασκήθηκε και από τις υψηλές τιμές στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που ενίσχυσε τις εξαγωγές ηλεκτρισμού της Ελλάδας, περιορίζοντας την περασμένη εβδομάδα τις καθαρές εισαγωγές στις 110 GWh (-17.6%).

Το εβδομαδιαίο μείγμα καυσίμου διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο (43%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (20%), λιγνίτη (20%), καθαρές εισαγωγές (13%) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (4%). Ουσιαστικό τα μερίδια του λιγνίτη και των εισαγωγών κάλυψε το φυσικό αέριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 358,071 MWh και 170,612 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 169,724 MWh.