Με  κριτήριο το σεβασμό στην επετηρίδα και την ιεραρχία, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας διατύπωσε την πρότασή του στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο για την επιλογή του νέου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πέντε  αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Για τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Κώστας Τσιάρας, πρότεινε η επιλογή θα γίνει μεταξύ 6 προσώπων που έχουν τα τυπικά προσόντα, ενώ για τις θέσεις του Αρείου Πάγου πρότεινε η επιλογή να γίνει μεταξύ των 14 αρχαιοτέρων αρεοπαγιτών που έχουν και πάλι τα τυπικά προσόντα.

Η πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης για τα προτεινόμενα πρόσωπα που θα καλύψουν τη θέση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις 5 κενές θέσεις αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο, θα προωθηθεί προς τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η οποία και θα γνωμοδοτήσει.

Στη συνέχεια ο υπουργός Δικαιοσύνης θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο – το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο – τους δικαστές που θα καλύψουν τις κενές θέσεις.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Για την κάλυψη της κενής θέσης του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση της σημερινής πρόεδρου του Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, ο υπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε τους 6 αρχαιοτέρους αντιπροέδρους στην επετηρίδα.

Οι έξι αρχαιότεροι αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι:

1.      Ιωάννης Σαρμάς,

2.      Σωτηρία Ντούνη,

3.      Μαρία Βλαχάκη,

4.      Νικόλαος Μηλιώνης,

5.      Άννα Λιγωμένου και

6.      Γεωργία Μαραγκού.

Άρειος Πάγος

Οι 14 αρεοπαγίτες οι οποίοι έχουν την προβλεπόμενη τριετή θητεία στο βαθμό αυτό και προτάθηκαν από τον  Κώστα Τσιάρα για την κάλυψη των 5 κενών θέσεων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου είναι κατά αρχαιότητα, σύμφωνα με την επετηρίδα, οι εξής:

1.      Μαρία Βαρελά,

2.      Γεώργιoς Κovτός,

3.      Ασπασία Μαγιάκoυ,

4.      Αρτεμισία Παvαγιώτoυ,

5.      Αλτάvα Κoκκoβoύ,

6.      Χρήστoς Βρυvιώτης,

7.      Δημήτριoς Γεώργας,

8.      Γεώργιoς Αvαστασάκoς,

9.      Iωάvvης Μαγγίvας,

10.  Διovυσία Μπιτζoύvη,

11.  Γεώργιoς Χoϊμές,

12.  Μαρία Νικoλακέα,

13.  Αβρoκόμη Θoύα και

14.  Γεώργιoς Παπαηλιάδης.