Μόνο όταν θα λείπουν στο εξωτερικό θα δικαιολογούνται οι υπουργοί να μην προσέρχονται στη Βουλή για να απαντήσουν στους βουλευτές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρηθεί να αποκατασταθεί η αρνητική εικόνα που υπήρξε στο παρελθόν καθώς πληθώρα ερωτήσεων που υπέβαλλαν οι βουλευτές παρέμεναν αναπάντητες με τους αρμόδιους υπουργούς να μην προσέρχονται επικαλούμενοι φόρτο εργασίας.

Πλέον αυτό δεν θα θεωρείται δικαιολογία και προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια υπαρκτά εμπόδια λόγω των υπουργικών υποχρεώσεων, θα τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις επόμενες 2-3 ημέρες προκειμένου να προέλθουν στο Κοινοβούλιο για να απαντήσουν. Όσον αφορά το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης αναπάντητων ερωτήσεων των βουλευτών, η Βουλή θα επιχειρήσει να υπερβεί το πρόβλημα αυτά διαγράφοντας τις αναπάντητες ερωτήσεις τις οποίες θα καλούνται να επανυποβάλλουν οι ερωτώντες βουλευτές.

Είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί στην προηγούμενη Βουλή το γεγονός ότι από τις 330 επαναπροσδιορισθείσες για να απαντηθούν ερωτήσεις, τελικά συζητήθηκαν μόνο 11 από αυτές. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, έχει ζητήσει και αναμένει από τα κόμματα να δηλώσουν τους βουλευτές που θα στελεχώσουν την Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής που προγραμματίζεται να πιάσει δουλειά ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Στόχος του κ. Τασούλα είναι οι διαδικασίες να εξελιχθούν γρήγορα και συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να διαρκέσουν περί τον ένα μήνα με μια μικρή ενδεχομένως παράταση μιας εβδομάδας, ώστε κατόπιν η Ολομέλεια να έχει την ευχέρεια να συζητήσει και να καταλήξει ίσως και εντός Νοεμβρίου στην αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος που επέλεξε η προηγούμενη (προτείνουσα) Βουλή. Πρόκειται για 49 διατάξεις εκ των οποίων οι επίμαχες είναι 39 καθώς οι υπόλοιπες 10 αφορούν κατάργηση παρωχημένων διατάξεων. Από τις 49 αυτές διατάξεις για τις 33 απαιτείται πλειοψηφία 180 ψήφων και για τις 16 (μεταξύ και οι προαναφερθείσες 10) απαιτείται πλειοψηφία 151 ψήφων.