Κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή το  νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναβάλλει για τουλάχιστον 6+3 μήνες το νέο καθεστώς χορήγησης αδειών οδήγησης, προκειμένου να αρθεί η ιδιότυπη ομηρία περίπου 150.000 υποψηφίων που έφερε το ισχύον πλαίσιο. Παράλληλα, δρομολογείται μέσα στο διάστημα των έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις μήνες, η κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου. Στόχος είναι το νέο πλαίσιο να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να είναι εφαρμόσιμο και να απαντά στις παθογένειες του παλαιού συστήματος.

Το σχέδιο νόμου, που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σήμερα Πέμπτη, στις 10.00 έχοντας λάβει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, επαναφέρει τις διαδικασίες για τους άνω των 74 ετών, καταργώντας την πρακτική εξέταση, και τροποποιεί το καθεστώς για τις «γουρούνες».

Αναλυτικά, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου συστήνεται Επιτροπή προκειμένου να επεξεργαστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο και θα περιορίσει το φαινόμενο της διαφθοράς όπου αυτό εντοπίζεται. Το έργο της θα είναι εξάμηνο και μπορεί να παραταθεί για 3 ακόμη μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Έως την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής καταργούνται τα άρθρα του νόμου που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, επαναφέροντας το θεσμικό πλαίσιο, που προϋπήρχε της ψήφισης του ισχύοντος νόμου. Έτσι, το έργο της δοκιμασίας προσόντων θα διενεργείται από δύο υπαλλήλους – εξεταστές.

Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν εξεταστή, δεδομένου ότι έχει συσσωρευτεί τεράστιος όγκος αιτημάτων έκδοσης νέων αδειών στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας.

Αυστηρότερος αλλα φθηνότερος ο ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων οδηγών

Ακόμη, επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, τις οποίες κατήργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι πολίτες άνω των 80 ετών να πιστοποιούνται ικανοί ανά ειδικότητα γιατρού, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπου και περιοριζόταν ο χρόνος ισχύος των αδειών οδήγησης.

Το παράβολο που θα καταβάλλουν οι προς εξέταση οδηγοί στην ΔΙΕ είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου σήμερα σε κάθε επίσκεψη γιατρού. Σήμερα οι ηλικιωμένοι πρέπει να επισκεφτούν 4 γιατρούς και να πληρώσουν 40 ευρώ, ενώ στην ΔΙΕ για όλους τους γιατρούς θα πληρώσουν 30 ευρώ (3Χ10).

Για τους οδηγούς ανω των 74 ετών, καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση εφόσον επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους, με την αιτιολόγηση ότι το εν λόγω μέτρο αποτελεί διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων και έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στην εξυπηρέτηση τους.

Ειδικότερα,  για να αναθεωρήσουν την άδεια οδήγησης, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις, έπρεπε να επισκεφτούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες τουλάχιστον 4 φορές προκειμένου να πάρουν τις άδειες οδήγησης. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε αναμονή, με αποτέλεσμα η προηγοϋμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δίνει συνεχώς παρατάσεις. Στις δε περιπτώσεις που διενεργήθηκε η εξέταση, όπως σχολιάζεται, αυτή ήταν υποτυπώδης (οδήγηση σε ένα δρόμο 500-800 μέτρων) με αποτέλεσμα οι απορριφθέντες να είναι πολύ λίγοι. Πάντως όσοι έχουν ήδη απορριφθεί δεν ευνοούνται από τις αλλαγές.

Καταργείται η συνοδευόμενη οδήγησης στα 17

Με τις ρυθμίσεις ΠΟΥ έφτασαν στη Βουλή, η συνοδευόμενη οδήγηση στην ηλικία των 17 ετών καταργείται, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει εγγενή προβλήματα κατά την εφαρμογή (συνοδεία οδηγού, ειδική ασφαλιστική κάλυψη, διοικητικές κυρώσεις). Η προαναφερθείσα Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου, πρόκειται να επανεξετάσει το μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/126 που δίνει στα κράτη – μέλη τη δυνατότητα μείωσης του κατώτατου ορίου ηλικίας στα 17 έτη για την κατηγορία Β (επιβατικά ) και για οδήγηση μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Στους ΟΤΑ η δυνατότητα να βάλουν φρένο στις «γουρούνες»

Τέλος, με το σχέδιο νόμου, καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσικλετών που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους όπου εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οχήματα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και πληρώνουν ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο οικείος Δήμος ή η οικεία Περιφέρεια, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων οιασδήποτε κατηγορίας σε ορισμένες περιοχές ή σε όλο το οδικό δίκτυο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.