Ομαδική αγωγή κατά του ΕΦΚΑ κατέθεσαν στις 2 Ιουλίου υπό συνταξιοδότηση μηχανικοί του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ζητώντας την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για τις συνέπειες που έχει στο βίο και στην προσωπικότητά τους η μη έκδοση για περίοδο πολύ μεγαλύτερη του εξαμήνου της οριστικής τους σύνταξης.

Στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι με την τεράστια καθυστέρηση της έκδοσης της οριστικής τους Πράξης και την εξίσου πολύ μεγάλη καθυστέρηση της προσωρινής τους σύνταξης, σε συνδυασμό με τα ελάχιστα ποσά της προσωρινής που τους αναλογούν βάσει του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, καταλήγουν να βιώνουν καταστάσεις έσχατης αδυναμίας.

Τι υποστηρίζουν συγκεκριμένα:

Κατά παράβαση του νόμου λαμβάνουμε προσωρινή σύνταξη για περίοδο πέραν του εξαμήνου, μέσα στο οποίο, κατά το νόμο θα  έπρεπε να έχει εκδοθεί η οριστική μας σύνταξη και αναγκαζόμαστε λόγω υπαιτίων πράξεων και παραλείψεων του ΕΦΚΑ, να υφιστάμεθα πλήθος προβλημάτων όπως:

1.      Τεράστια καθυστέρηση στην απονομή τόσο των προσωρινών (μέγιστη καθυστέρηση που καταγράφηκε: 19 μήνες) όσο και -κυρίως-των οριστικών συντάξεων των οποίων η απονομή βρίσκεται σήμερα στα 2,5 με 3 χρόνια.

2.      Προβλήματα και τεράστια εμπόδια σε όποια προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε  με το κεντρικό κατάστημα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, τη Δ/νση Συντάξεων και τα επιμέρους Τμήματά της: Είναι αδύνατον να επικοινωνήσει μαζί τους είτε με τηλέφωνο (δεν απαντούν) είτε με e-mail).  Επί της ουσίας πρόκειται για αποκλεισμό της επικοινωνίας για όλους τους συναδέλφους.  Τα περιφερειακά Τμήματα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ είναι το ίδιο αποκλεισμένα και δεν έχουν καμιά πληροφόρηση.

3.      Η δυσκολία στην επικοινωνία συμβαδίζει συχνά με ανάρμοστη και ταπεινωτική συμπεριφορά των αρμοδίων υπαλλήλων προς εμάς που αγωνιούμε  για  την επιβίωσή μας.

4.      Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση σε αιτήματα που έχουμε υποβάλει, δεν απαντώνται οι διαμαρτυρίες των υποψηφίων συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.  Ακόμα και οι αναφορές μας στο συνήγορο του Πολίτη περιφρονούνται.

5.      Υφίσταται υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ αφού ο Διοικητής του και οι νομίμως  εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι από την υπαλληλική του ιεραρχία, υπαιτίως παραλείπουν να  λάβουν τα αναγκαία μέτρα  ώστε  να στελεχωθεί η αρμόδια Δ/νση Συντάξεων η οποία σήμερα αριθμεί 3 υπαλλήλους που εκδίδουν συντάξεις.  Με αυτή τη στελέχωση και με το ρυθμό που πετυχαίνουν, ποτέ δεν θα εκκαθαρίσουν τις εκκρεμείς συντάξεις αλλά μάλλον θα μεγαλώνουν τον αριθμό τους.

6.      Υπαιτίως δεν είχε δημιουργηθεί επί μακρόν το απαιτούμενο  λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων.  Αυτό δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018, σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά τον ασφαλιστικό νόμο, και δουλεύει μόνο εν μέρει, ενώ δεν επικοινωνεί σωστά με το κεντρικό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Περαιτέρω:

Η σχεδόν τρίχρονη καθυστέρηση στην απονομή σύνταξης κατ’ ανάγκην δημιουργεί αντίστοιχη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ ή στην καταβολή της επικουρικής σε όσους συναδέλφους τη δικαιούνται.  Για μερικούς, εάν δοθεί, θα δοθεί στους κληρονόμους τους.

Υφίσταται, με υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ σωρεία από λανθασμένες καταχωρήσεις της ασφαλιστικής μας κατάστασης (πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν προ εκπλήξεων όταν χρειάστηκαν ιατρικές υπηρεσίες), αργοπορία στην καταχώρησή μας ως συνταξιούχων στο σύστημα του ΕΦΚΑ (χρειάστηκαν δικές μας ενέργειες για να σβηστεί η κατάστασή μας ως ενεργών ασφαλισμένων), λανθασμένες καταχωρήσεις της ημερομηνίας αίτησης συνταξιοδότησης στη σελίδα του ΕΦΚΑ, μη ενημέρωσή μας για την πρόοδο των αιτήσεών μας, διπλά πρωτόκολλα αίτησης ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης ή ανάλογα με την ημερομηνία εισερχομένων στο κεντρικό ΤΣΜΕΔΕ, μη τήρηση της σειράς αίτησης στην εξέταση των αιτήσεων.

Επειδή:  Η καταβολή της προσωρινής σύνταξης γίνεται ακόμη με βάση την πρώτη εφαρμοστική εγκύκλιο του ν. 4387/16 (άρθρο 29), η οποία καταλήγει σε απονομές προσωρινής των 250 έως 450 €.

Επειδή:  Δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ η αντίστοιχη εφαρμοστική εγκύκλιος του ν. 4499/17 (Μέρος Α’, άρθρο 2) με τον οποίο νόμο τροποποιείται το άρθρο 29 του αρχικού νόμου και προστίθεται νέο Άρθρο 29 Α το οποίο προβλέπει την καταβολή προσωρινής σύνταξης η οποία υπολογίζεται στο 80% της οριστικής για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Επειδή:  Ακόμα και από το πολύ μικρό ποσό της προσωρινής, όπως μας υπολογίζεται, παρακρατείται για όσους έχουν οφειλές λόγω εξαγοράς ετών σπουδών το ¼ αυτού, πέραν της κράτησης του 6% για τον Κλάδο Υγείας.

Και καταλήγουν:

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο εναγόμενος προσβάλλει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά μας  αδιαφορώντας εάν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, (πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτηση δανείων, πληρωμή των φόρων και του ΕΝΦΙΑ), ή εάν κινδυνεύουμε από κατασχέσεις.  Αδιαφορεί για τη δυνατότητά μας, όχι απλά να ζήσουμε αξιοπρεπώς, αλλά και εάν ακόμη μπορούμε να επιβιώσουμε στοιχειωδώς.»