Αύριο θα κατατεθεί τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλή, το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιλογή γενικών διευθυντών στην ιεραρχία με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, τη σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και μια σειρά από άλλες διατάξεις που θα κάνουν το κράτος πιο λειτουργικό, πιο επιτελικό.

Μεταξύ άλλων:

α) Θα υπάρχουν κωλύματα και ασυμβίβαστα σε επίπεδο υπουργού, υφυπουργού και γενικού γραμματέα,

β) θα εισάγεται ενιαίος βαθμός υπηρεσιακού γενικού γραμματέα, προερχόμενου από την ίδια τη διοίκηση, δηλαδή, «δημοσίου υπαλλήλου καριέρας»,

γ) οι διοικητικές πράξεις ατομικού χαρακτήρα θα εκδίδονται, κατά κανόνα, στο επίπεδο της διοίκησης. Έτσι ο γενικός διευθυντής, ο προερχόμενος από τη διοίκηση, θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει τελικά με τη δική του υπογραφή την έκδοση πράξης.

δ) το υπουργικό συμβούλιο, από όργανο νομιμοποίησης προειλημμένων αποφάσεων, θα καθίσταται ως καίριο φόρουμ παραγωγής πολιτικής, με συλλογικές διαδικασίες, οργανόγραμμα και πρόγραμμα που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της κυβέρνησης.