Πιθανή στρατηγική συνεργασία με μεγάλο πολυεθνικό όμιλο με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, διερευνά η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ανακοίνωσε ο συστημικός όμιλος, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της τράπεζας προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω επενδύσεων διεθνούς κεφαλαίου σε υφιστάμενες ευκαιρίες και νέες χρηματοδοτήσεις στο ναυτιλιακό κλάδο.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να θέσει την Πειραιώς στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των αναγκών του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου.

Ως χρηματοοικονομικός και στρατηγικός σύμβουλος της Πειραιώς ενεργεί η Houlihan Lokey.

H διοίκηση της Πειραιώς ερωτήθηκε σχετικά αλλά δεν σχολιάζει περαιτέρω, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν η συνεργασία αφορά και σε αναχρηματοδοτήσεις του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων της τράπεζας.