Τέλος στις χρηματοδοτήσεις έργων κατασκευής εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων έχει αποφασίσει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα ο κ. Willebrord Sluijters από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), κατά την ερχόμενη προγραμματική περίοδο,  η ΕΕ δεν θα διαθέσει κονδύλια για νέα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, τα οποία θα δέχονται σκουπίδια χωρίς προδιαλογή, ούτε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Μάλιστα, μιλώντας στο  1o Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας που διοργανώθηκε αυτήν την εβδομάδα από  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε ότι, η Ελλάδα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την οργάνωση χωριστών ρευμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Αναφερόμενος στις εγκαταστάσεις, στις οποίες δεν γίνεται προδιαλογή απορριμμάτων, επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαχείρισης δεν είναι κατάλληλο, ούτε ποιοτικά, ούτε ποσοτικά, ενώ ανάλογες πρακτικές δεν συμβαδίζουν πλέον με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι έχει νομοθετηθεί η οργάνωση της ανακύκλωσης σε χωριστά ρεύματα, ωστόσο, τόνισε πως θεωρεί αδύνατο να προχωρήσει το ζήτημα των σκουπιδιών δίχως καθόλου μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.  Άλλωστε, όπως είπε, «δεν πρόκειται να ενταχθεί έργο που έχει δυναμικότητα άνω του 50 των παραγόμενων απορριμμάτων».

Ο κ.  Jonas Byström από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB – Εuropean Investment Bank) σημείωσε ότι, αν και τα τελευταία χρόνια η EIBέχει χρηματοδοτήσει και πιο παραδοσιακές μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων (όπως αυτό της Δυτικής  Μακεδονίας), πλέον υποστηρίζει έργα που στηρίζουν την κυκλική οικονομία. Όπως τόνισε, η  Ελλάδα έχει πολλά περιθώρια για να αυξήσει την ποσότητα και ποιότητα της ανακύκλωσης, πρέπει να υποστηρίξει τους δήμους ώστε να προχωρήσουν σε χωριστή διαλογή διότι μόνο έτσι οι επιχειρηματίες θα έχουν μια σταθερή πηγή πρώτης ύλης και θα λειτουργήσουν βιώσιμες μονάδες.

Οι σύγχρονες μονάδες άλλωστε, σύμφωνα με τον ο κ.  Guillaume Le Bris από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), απαιτούν υψηλού επιπέδου διαλογή στην πηγή ώστε τα προϊόντα που θα προκύπτουν μετά την επεξεργασία να είναι ποιοτικά. Κι αυτό, όπως τόνισε, είναι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς  διαφορετικά οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν θα είναι βιώσιμες.