Χωρίς κατάθεση δεσμευτικών προσφορών έκλεισε ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ).  Ο διαγωνισμός οδηγήθηκε σε «ναυάγιο» διότι – σύμφωνα  με τα όσα αναφέρουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ – έπρεπε να διασφαλιστούν ευαίσθητα θέματα τα οποία αφορούσαν:

–          Ζητήματα προμηθευτών και ανταγωνισμού, καθώς η διύλιση πετρελαίου είναι ένα ευαίσθητο αντικείμενο και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των ΕΛΠΕ

–          Δικαιώματα βέτο, παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο των επενδυτών μειοψηφίας, απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ρήτρες για τα διασφαλιστούν τα παραπάνω κλπ.

–          Την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

–          Τη συνέχεια των εργασιών των διυλιστηρίων με τον ίδιο ρόλο και δυναμική όπως σήμερα

–          Τη διατήρηση της έδρας των ΕΛΠΕ στην Ελλάδα

–          Τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης της μετοχής των ΕΛΠΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Για όλα αυτά τα ζητήματα οι υποψήφιοι επενδυτές κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για να «κλείσουν» τα κείμενα της συμφωνίας, όμως τελικά δεν έφεραν ένα αίσιο τέλος για τον διαγωνισμό.  Όπως επισημαίνουν κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, έπρεπε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου σε μια σειρά θεμάτων καθώς και το ότι «ο νέος επενδυτής θα έχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τα ΕΛΠΕ, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω, αποτυπωμένα στα κείμενα της συμφωνίας».

Η σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει τα εξής: «Για λόγους που αφορούν στους ίδιους τους υποψήφιους επενδυτές και πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν τις κοινοπραξίες, δεν κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές από τα επενδυτικά σχήματα που συμμετείχαν στην B’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Πετρελαίων (από κοινού πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα συγκληθεί άμεσα για να εξετάσει τα επόμενα βήματα».