Πάνω από 250.000 ελέγχους όλων των ειδών και με όλα τα μέσα που διαθέτει θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με επιχειρησιακό σχέδιο που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα και είχε αποκαλύψει πρόσφατα κατ’ αποκλειστικότητα το Βήμα της Κυριακής.

Οι έλεγχοι της εφορίας θα πραγματοποιηθούν με τηλεφωνικές κλήσεις, επιτόπιους ελέγχους, κατασχέσεις και ότι άλλο μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των Δημοσίων Εσόδων και τη φορολογική συμμόρφωση πολιτών και επιχειρήσεων.

Όλο το σχέδιο ελέγχων για το 2019 με μία ματιά:

* 105.000 τηλεφωνικές κλήσεις: Για χρέη, μη υποβολή δηλώσεων, παραλείψεις

* 56.000 επιτόπιοι έλεγχοι: Για έκδοση αποδείξεων, ΦΠΑ κτλ.

* 166.000 ελέγχους: Για λαθρεμπόριο καυσίμων, ποτών, τσιγάρων

* 15.300 έλεγχοι: Από τις εφορίες

* 5.900 έλεγχοι: Για επιστροφή φόρων

* 2.500 έλεγχοι: Στη φορολογία ακινήτων – ΕΝΦΙΑ

* 3.000 έλεγχοι: Σε επαγγελματίες ύποπτους φοροδιαφυγής

* 7 στους 10 οφειλέτες: Κινδυνεύουν με κατασχέσεις

* Επιβολή φόρων – προστίμων: 2,6 δισ. €

* Είσπραξη 2,9 δισ. €: Από ληξιπρόθεσμα χρέη

* Είσπραξη 700 εκατ. €: Από μεγάλους οφειλέτες

Σύμφωνα με το πρόγραμμα έργων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέσα από ένα πρόγραμμα έργων της περιόδου 2018 – 2014 επιδιώκονται μεταξύ άλλων τα εξής:

* Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης

* Υλοποίηση Σχεδίου Φορολογικής Συμμόρφωσης

* Υλοποίηση πλήρους e – Περιουσιολογίου

* Εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

* Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου

* Εκσυγχρονισμός Φορολογικών Υπηρεσιών

* Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

* Υλοποίηση Στρατηγικής Πληροφορικής

* Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

* Υλοποίηση Σχεδίου Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

* Υλοποίηση Πλαισίου MASP στις τελωνειακές διαδικασίες

* Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ

* Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα

* Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των Υδάτων της Χώρας

Ειδικότερα, για το έτος 2019 η ΑΑΔΕ έχοντας θέσει υψηλές προτεραιότητες σε κρίσιμους άξονες παρέμβασης, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ενός συνόλου στόχων και έργων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα εξής: Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνειακής Διοίκησης 50,439 δισ. €, επιστροφές 4,818 δισ. € από τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΦΑΕ και τις ΔΟΥ, εισπράξεις τουλάχιστον 2,9 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, εισπραξιμότητα 27% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης, εισπράξεις έναντι των συνολικών

ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης τουλάχιστον 30 εκατ. €, Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Φορολογικής Διοίκησης 66% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα), ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών και κεντρικοποίηση διαδικασιών είσπραξης Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

Επίσης, θα επιδιωχθεί με διάφορα μέσα η συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 54%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 39% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις. Ακόμη στόχος είναι η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98% και η διενέργεια τουλάχιστον 105.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης

Έλεγχοι από τελωνειακές υπηρεσίες

Διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία (εκτός των ελέγχων δίωξης

που διενεργούν οι ΚΟΕ), εκ των οποίων τουλάχιστον:

– 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά,

– 11.500 σε καπνικά,

– 9.000 σε αλκοολούχα,

– 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα,

– 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα, και

– 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.

Ακόμη θα γίνει διενέργεια 11.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου και διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY. Τέλος, θα διεξαχθούν τουλάχιστον 65.500 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στους τομείς αλκοόλης, ποτών αλκοόλης και καυσίμων.

Η ΑΑΔΕ θα ελέγξει και τους υπαλλήλους της

Μέσα στο 2019 θα πραγματοποιηθούν 29 εσωτερικοί έλεγχοι (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, 60 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΑΑΔΕ, 55 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, 100 έλεγχοι για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, 30 επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για διερεύνηση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων από πλημμελή τήρηση νόμων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ.