Αποκαλυπτικά είναι στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το 4ο τρίμηνο του 2018 όσον αφορά στον αριθμό των οφειλετών και το κυριότερο το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αντληθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι 4.064.750 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν στην εφορία πάνω από 104 δισ. ευρώ.

Ωστόσο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία έως 500 ευρώ έχουν 2.219.151 οφειλέτες. Αυτό και μόνο δείχνει την οικονομική αδυναμία που έχουν περιέλθει εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν χρέη που δεν ξεπερνούν συνολικά τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα του κατώτατου μισθού.

Εξίσου μεγάλος είναι ο αριθμός των οφειλετών που χρωστούν στην εφορία από 501 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση του Γραφείου Πρϋπολογισμού της Βουλή, 1.545.901 είναι ο αριθμός των οφειλετών με τα παραπάνω χρέη.

Οσο ανεβαίνει κανείς σε υψηλότερα χρέη τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των οφειλετών. Ειδικότερα, χρέη στην εφορία από 10.001 έως 100.000 ευρώ έχουν 256.821 οφειλέτες, ενώ χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ έχουν 34.863 οφειλέτες.

Τη μερίδα του λέοντος όμως έχουν 8.014 οφειλέτες (κυρίως νομικά πρόσωπα), οι οποίοι χρωστούν ο καθένας χωριστά πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε στα 104,36 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 και ήταν αυξημένο κατά 4,44 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και κατά 1,27 δισ. ευρώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Το 2018 το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση αυξήθηκε κατά 4,44 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου εκατομμύρια φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.

Όπως διευκρινίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού, η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2018 οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,84 δισ. ευρώ) ήταν λιγότερες από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν (3,11 δισ. ευρώ).