Τη δυναμική αντίδραση του ΔΣ της ΚΕΔΕ προκαλεί η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία εξειδικεύεται η διαδικασία για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, σε εφαρμογή του νόμου 4270/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής του το ΔΣ της ΚΕΔΕ, με εισήγηση του Προέδρου του Γιώργου Πατούλη, αποφάσισε ομόφωνα να υποβληθεί αίτημα για άμεση κοινή συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, προκειμένου να διατυπωθούν οι αντιρρήσεις, τόσο ως προς τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων, όσο και ως προς την πολιτική σκοπιμότητα των ρυθμίσεων που αφαιρούν κάθε αυτοτέλεια από τους δήμους και να ζητηθεί η άμεση ακύρωση της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης.

«Η απόφαση για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος αντιβαίνει στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης στην αρχική του εισήγηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συμφώνησε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα της οι νομικοί συνεργάτες της Ένωσης θα προβούν άμεσα σε κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αρκετά μέλη του ΔΣ αναφέρθηκαν στον κίνδυνο η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και να κλείσουν πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

«Η καθολική αντίδραση των μελών του ΔΣ της ΚΕΔΕ αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση ότι δε θα δεχθούμε τέτοιου είδους εκβιαστικά διλήμματα. Η Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να νομοθετεί για ζητήματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή, που πλήττει ευθέως την συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού μας» ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με τις θέσεις που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ η κυρία Γλυκερία Σιούτη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στην Νομική σχολή Αθηνών, ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και ο κ. Παναγιώτης Ζυγούρης Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ, με την Υπουργική Απόφαση μεταξύ άλλων αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος οι δήμοι στερούνται της δυνατότητας ελεύθερης τοποθέτησης και διάθεσης των πόρων τους. Επίσης, η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαίρεσης επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς με απόφαση κρατικών οργάνων επιτείνει την προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας τους. Η Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπει κριτήρια με βάση τα οποία θα εξαιρούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς.

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και οι διαπαραταξιακές αντιδράσεις. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές του επικεφαλής της Παράταξης Αυτοδιοικητικό Κίνημα Α. Κοιμήση ο οποίος υποστήριξε ότι πρόκειται για απόφαση που ελήφθη όχι για οικονομικούς λόγους αλλά για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ ο επικεφαλής της Παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» Δ. Μπίρμπας, αφού διατύπωσε τη διαφωνία του, υποστήριξε ότι η Υπουργική Απόφαση είναι απόρροια ενός ακραίου συστήματος νεοφιλελεύθερης συμπεριφοράς. Η εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην ΚΕΔΕ Ε. Παντελάκη κατέθεσε διαφορετική θέση για το σχετικό θέμα.