Σε ένα καθαρά εισπρακτικό μέτρο εξελίσσεται το χαράτσι του ενός ευρώ που επέβαλε η ζημιογόνος ΔΕΗ από τον περασμένο Νοέμβριο σε όσους πελάτες της θέλουν να λαμβάνουν έγχαρτους τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τα στοιχεία των υπηρεσιών της δημόσιας εταιρείας δείχνουν ότι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου περί τους 350.000 καταναλωτές (παροχές ηλεκτρικού ρεύματος) είχαν ενταχθεί στο νέο σύστημα ενημέρωσης, δηλαδή της ηλεκτρονικής αποστολής των λογαριασμών μέσω e-mail. Το μέγεθος αυτό είναι σημαντικά χαμηλό, με δεδομένο ότι το σύνολο των πελατών ανέρχεται περίπου στα 7 εκατομμύρια. Ητοι μόλις το 5%.

Υπενθυμίζεται ότι για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς τους οι πελάτες θα πρέπει να εγγραφούν στην ψηφιακή υπηρεσία e-bill. Σε αυτήν βέβαια είναι εγγεγραμμένοι γύρω στους 600.000 καταναλωτές, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι έχουν επιλέξει την απόρριψη του έντυπου τρόπου ενημέρωσης των ποσών που πρέπει να πληρώσουν.

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν πηγές, ότι από τις 600.000 οι 350.000 είναι εκείνοι που επέλεξαν την ηλεκτρονική αποστολή και άρα θα γλιτώσουν τη χρέωση του ενός ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι έντυποι λογαριασμοί που αποστέλλει ετησίως η ΔΕΗ ανέρχονται γύρω στα 40 εκατ. Αρα η εταιρεία αποσκοπεί στην είσπραξη 40 εκατ. ευρώ. Με δεδομένα και τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Επιχείρηση για το εννιάμηνο του έτους (ζημιές μετά φόρων στα 255,1 από 82,6 εκατ. ευρώ πέρυσι), τα σενάρια που θέλουν το μέτρο της χρέωσης του ενός ευρώ να επιβλήθηκε μόνο και μόνο για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, πλησιάζουν όλο και περισσότερο την πραγματικότητα.

Οπως έχουν αναδείξει «ΤΑ ΝΕΑ», η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία e-bill, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, παρουσιάζει πολλά προβλήματα για όσους πελάτες της επιδιώκουν να αιτηθούν την αποστολή ηλεκτρονικά των λογαριασμών τους. Τα συνήθη είναι η ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων, όπως το ΑΦΜ ή η αστυνομική ταυτότητα. Για να το πράξει αυτό ο καταναλωτής θα πρέπει είτε να σκανάρει σχετικά δικαιολογητικά είτε να στηθεί στις ατελείωτες ουρές των καταστημάτων της Επιχείρησης.

Πέραν αυτού, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πελατών της που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή είναι σε μεγάλη ηλικία με δυσκολίες στην ψηφιακή επιμόρφωση εδραιώνει σε σημαντικό βαθμό την είσπραξη των 40 εκατ. ευρώ κι επιπλέον καταδεικνύει τον άδικο χαρακτήρα της χρέωσης του ενός.

Συνεπώς, μόνο κίνητρο δεν αποτελεί για τα 7 εκατομμύρια των πελατών της το ένα ευρώ, κάτι που έχει επισημάνει και ο Συνήγορος του Καταναλωτή με επιστολή προς τη διοίκηση της ΔΕΗ. Στις 23 Νοεμβρίου η ανεξάρτητη Αρχή υπογράμμισε προς τον πρόεδρο της Δημόσιας Επιχείρησης ότι η επιβολή της χρέωσης του ενός ευρώ παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή αλλά και τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

«Καλούμε την εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ να μην προβεί σε χρέωση με ένα ευρώ των έγχαρτων λογαριασμών αλλά, αντιθέτως, να προχωρήσει στη μείωση κατά ένα ευρώ κάθε λογαριασμού κατανάλωσης, εφόσον ο πελάτης / καταναλωτής επιλέξει την ηλεκτρονική αποστολή έναντι της έγχαρτης. Με τον τρόπο αυτόν θα εξυπηρετηθούν ουσιαστικά οι σκοποί της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να υπάρχουν τα ανωτέρω ζητήματα (σ.σ.: παράβασης της νομοθεσίας)».

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή τονίζει ακόμη ότι «κάθε άλλη παραδοχή, όπως αυτή της επιβάρυνσης των καταναλωτών που επιλέγουν την έγχαρτη επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς αντίστοιχη ελάφρυνση των λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ισοδυναμεί με επιβολή νέας, πρόσθετης, αυτοτελούς χρέωσης, και μάλιστα χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, η οποία δεν είναι συμβατή με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή»