Στους βασικούς μετόχους (Λαμπρόπουλος, Τσουβελεκάκης και Σγουμπόπουλος) περιήλθε το 10,7% του Attica Πολυκαταστήματα, μετά από τον πλειστηριασμό του 35,7% των μετοχών της εταιρείας που ήταν περιουσιακό στοιχείο της Folli – Follie.

Η Εθνική Τράπεζα απέκτησε το υπόλοιπο 25,7%, με στόχο να προχωρήσει σε μία επόμενη φάση σε νέο πλειστηριασμό.

Στον διαγωνισμό φέρεται ότι συμμετείχε και η εισηγμένη στο Λονδίνο Sports Direct, καταβάλλοντας την εγγυητική των 12 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν, αλλά αποθαρρύνθηκε από την αίτηση ανακοπής ορισμένων μικρομετόχων της Folli Follie η συζήτηση της οποίας έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου.