Μείωση 1,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών παρουσίασε πτώση 1,3%. Όπως συγκεκριμένα ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 1,1% τον Οκτώβριο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από τη μείωση:
*Κατά 4,8% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
*Κατά 1,3% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή δερμάτων- ειδών υπόδησης (12,6%), ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (40%), μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (10,1%), λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (12,1%), καθώς και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (10,6%).
*Κατά 3% του δείκτη παροχής νερού.
2. Από τη αύξηση:
*Κατά 1% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
Ο μέσος γενικός δείκτης σημείωσε αύξηση 0,7% την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2017.
Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 1,5% τον Οκτώβριο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018.