Ο ρόλος της Ελλάδας ως μεταφορικός κόμβος μεταξύ Ασίας και Ευρώπης αναδείχθηκε, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Σιδηροδρομικής Υποδομής (RailNetEurope), που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η έγκριση του ΟΣΕ ως πλήρες μέλος του Οργανισμού είναι ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

Από την πλευρά του ΟΣΕ, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος κ. Γιώργος Κακουλάκης και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Θεοχάρης. Στη μεγάλη έμφαση που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Οργανισμού.

«Ήδη ολοκληρώνουμε την ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση στην κεντρική γραμμή Πειραιάς-Αθήνα–Θεσσαλονίκη που θα σημάνει νέες ταχύτητες και μικρότερη διάρκεια στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, είναι έτοιμη να γίνει ο μεγάλος εμπορικός σιδηροδρομικός κόμβος της Ευρώπης, αφού σε μερικούς μήνες θα λειτουργήσει το σιδηροδρομικό εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, ενώνοντας το λιμάνι του Πειραιά με όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνδέσεις με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, αλλά και τις βιομηχανικές ζώνες, όπως της Κορίνθου και της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, ενώ προετοιμάζονται συνδέσεις και στα υπόλοιπα λιμάνια και βιομηχανικές περιοχές» είπε.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, ο πρόεδρος και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις και την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

O RNE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και σκοπός του είναι η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διεθνούς σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.  Σήμερα, αριθμεί 37 μέλη, τα οποία είναι διευθυντές υποδομής σιδηροδρόμων ή / και φορείς κατανομής, με ένα συνδυασμένο σιδηροδρομικό δίκτυο συνολικού ύψους άνω των 230.000 km σε όλη την Ευρώπη. Ο RNE δεν εκμεταλλεύεται καμία υπηρεσία τρένων, αυτό γίνεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (ΣΕ), γνωστές και ως χειριστές σιδηροδρόμων, οι οποίες και δεν μπορούν να είναι μέλη του RNE.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή υποστήριξης στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, στις διεθνείς δραστηριότητές τους (τόσο για τις εμπορευματικές μεταφορές όσο και για τους επιβάτες) και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών των διαχειριστών υποδομής. Τα μέλη του συνεργάζονται για την εναρμόνιση των διεθνών συνθηκών και διαδικασιών στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών, της διαχείρισης των διεθνών σιδηροδρομικών υποδομών -οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές στην Ευρώπη- και παράλληλα εισάγει μια εταιρική προσέγγιση για την προώθηση της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής επιχείρησης προς όφελος της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας.