• Αναζήτηση
 • Τι συζήτησε ο Φ.Κουβέλης με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol

  Kατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια συνολική αξιολόγηση της υποστήριξης της χώρας μας από την EUROPOL, συζητήθηκαν οι ανάγκες των Ελληνικών Αρχών και αναζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών Αρχών από πλευράς EUROPOL.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  «Θα πρέπει αμοιβαία να εξεταστούν οι δυνατότητες κατάλληλης διερμηνείας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, για να διευκολυνθούν οι αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι δευτερογενείς έλεγχοι. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι η άντληση πληροφοριών από τη χρήση μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας καθώς και κοινωνικών δικτύων, μεταξύ διακινητών και διακινουμένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Αυτά συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση  με την Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPOL, Cathrerine De Bolle που είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε μια συνολική αξιολόγηση της υποστήριξης της χώρας μας από την EUROPOL, συζητήθηκαν οι ανάγκες των Ελληνικών Αρχών και αναζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την περαιτέρω ενίσχυση των Ελληνικών Αρχών από πλευράς EUROPOL.

  Σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή συνεργάζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο με όλες τις Ελληνικές Αρχές, καθώς και με τους απεσταλμένους Guest Officers στο πλαίσιο των δευτερογενών ελέγχων που διενεργεί η EUROPOL στα Hot Spots. Ειδικότερα η παρουσία και οι δραστηριότητες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας στην Ελλάδα έχουν επιδράσει θετικά στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που τέθηκαν στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.Ε.), το οποίο υπεγράφη μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της EUROPOL τον Ιούνιο του 2016. Σκοπός του Σχεδίου είναι η υλοποίηση συντονισμένων επιχειρησιακών δράσεων στην Ελλάδα και κατ επέκταση στην ΕΕ, προκειμένου να εξαρθρωθούν και να αποδομηθούν οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ανθρώπων που δρουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και σε Τρίτες χώρες, αντιμετωπίζοντας έτσι τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

  Αποτέλεσμα αυτών είναι «να ενισχυθεί η συστηματική συλλογή επεξεργασία και ανάλυση των επιχειρησιακών πρακτικών και να βελτιωθεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον δημιουργήθηκε πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των τρόπων δράσης των εγκληματικών δικτύων, αλλά και των μελλοντικών τάσεων, κινδύνων και απειλών. Επίσης ενισχύθηκε η ικανότητα των εθνικών αρχών, ως προς τη φιλοξενία κοινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που προωθήθηκε η επιχειρησιακή συνεργασία της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη».

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk