Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε (και) η Εκκλησία της Ελλάδος για το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου, ζητώντας να κηρυχθεί ως αντισυνταγματική η τροπολογία που καθαίρεσε την προηγούμενη διοίκηση και αφαίρεσε από τον εκάστοτε μητροπολίτη Σύρου το δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη αντιπροέδρου και γενικού γραμματέα στο Ίδρυμα.

Μετά τον ex officio πρόεδρο του Ιδρύματος Μητροπολίτη Σύρου Δωροθέου Β’, είναι η σειρά της Εκκλησίας της Ελλάδος να στραφεί κατά της από 27.7.2018 απόφασης της συντονιστικής επιτροπής αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, αναφορικά με τις εκλογές στη διοικούσα επιτροπή του Ιδρύματος.

Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι το άρθρο 48 του νόμου 4521/2018 παραβιάζει την θρησκευτική αυτονομία της Εκκλησίας έναντι του κράτους, και την αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, υπό την έννοια της μη επέμβασης του τελευταίου σε εσωτερικά θρησκευτικά ζητήματα, όπως την προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η αίτηση ακύρωσης του Μητροπολίτη Σύρου έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 7η Δεκεμβρίου 2018, οπότε αναμένεται να συζητηθεί και η προσφυγή της Εκκλησίας της Ελλάδος.