Τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2018 αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil.

To εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προμερίσματος 2018 θα πραγματοποιηθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.