Διατηρητέους έκρινε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας τους Αντιστρατήγους Μιχαήλ Καραμαλάκη, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Xρήστο Δραγατάκη, Ανδρέα Αποστολόπουλο.

Το Συμβούλιο συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.