Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε την τοποθέτηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ως μέλος στην Επιτροπή Επιθεώρησης, σε αντικατάσταση του κ. Erkki Liikanen. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ

Η Επιτροπή Επιθεώρησης περιλαμβάνει επίσης τους Luis de GuindosJosef BonniciPatrick Honohan και Ewald Nowotny και θα εκλέξει ακολούθως τον πρόεδρό της καθώς τη θέση κατείχε ο Erkki Liikanen

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών  στοιχείωνη συμμόρφωση με τους  εφαρμοστέους  νόμουςκανονισμούς  και κώδικες συμπεριφοράς  του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.