Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος το α’ 6μηνο

Διαμορφώθηκαν στα €83,9 εκατ. – τι αναμένει για το σύνολο της χρήσης ο όμιλος

Aύξηση καθαρών κερδών στα 83,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίου το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 80,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε 0,587 έναντι 0,564 το α’ εξάμηνο του 2017, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 717,1 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 48,1 εκατ., σε 520,1 εκατ. από 568,1 εκατ. στις 31/12/2017.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και CEO Ευάγγελος Mυτιληναίος ανέφερε:

«Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά μεγέθη της MYTILINEOS σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2017, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018 επιβεβαιώνουν τη δυναμική επίτευξης υψηλών στόχων που τέθηκαν εξαρχής.

Η έγκριση της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ για την κατασκευή μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη με καύσιμο φυσικό αέριο είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον επενδυτικό μας σχεδιασμό».

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων α’ Εξαμήνου 2018

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την εξαιρετική χρονιά που ήρθε ως επίρρωση των προσδοκιών από τον μετασχηματισμό της Εταιρείας, πλέον η MYTILINEOS σταθεροποιεί τις επιδόσεις της και μειώνει σημαντικά και σταθερά τον δανεισμό της, διανέμοντας παράλληλά μέρισμα στους μετόχους της.

Πιο αναλυτικά, στο α’ Εξάμηνο του 2018, η Εταιρεία συνέχισε να καταγράφει ισχυρά οικονομικά μεγέθη, υποστηριζόμενη κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της Μεταλλουργίας που κατέγραψε ιστορικά υψηλή επίδοση λειτουργικής κερδοφορίας, απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις στους τομείς Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 717,1 εκατ. από 811,4 εκατ., σημειώνοντας μείωση 11,6%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. έναντι 156,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 7,3% που αποδίδεται κυρίως στην επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, που επηρεάστηκε από μειωμένες τιμές ΗΕΠ που συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες την εν λόγω περίοδο (αύξηση βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής), τη μη ενεργοποίηση των

Αποδεικτικών Δικαιωμάτων Ισχύος (ΑΔΙ) καθώς και την έκτακτη επιβάρυνση 3,5 εκατ. που σχετίζεται με την αναδρομική αναθεώρηση χρεώσεων για τα έτη 2011 2015, στη ΔΕΠΑ από την BOTAS.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ. έναντι 80,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Επισημαίνεται η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού, μετά και την πληρωμή μερίσματος ύψους 45,7 εκατ., δηλαδή 0,32 ανά μετοχή για τα κέρδη της χρήσης 2017.

Κύριες Δραστηριότητες Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 283,5 εκατ., που αντιστοιχεί σε 39,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 275,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 22,9% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό εξαμήνου, στα 99,0 εκατ. έναντι 80,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, βοηθούμενα από τις υψηλότερες τιμές αλουμίνας και αλουμινίου.

Το α’ εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από μια σειρά γεγονότων που προκάλεσαν αυξημένη μεταβλητότητα στον κλάδο, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο τις τιμές αλουμινίου όσο και της αλουμίνας. Συγκεκριμένα, η επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας, καθώς και η περικοπή παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες περιοχές, επηρέασαν έντονα τον κλάδο. Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας που έχει επιτευχθεί με σειρά ενεργειών τα προηγούμενα χρόνια, έδωσαν τη δυνατότητα για επίτευξη ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας, αναδεικνύοντας το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της Εταιρείας.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 236,2 εκατ. που αντιστοιχεί σε 32,9% του συνολικού κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο του 2018, έναντι 237,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων κλιματικών συνθηκών, καθώς και η διαθεσιμότητα υψηλών υδάτινων αποθεμάτων συντέλεσαν στη δημιουργία ενός αδύναμου περιβάλλοντος για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου. Η τάση σαφώς είναι εποχική και με την ομαλοποίηση των αμοιβών από τα Αποδεικτικά Δικαιώματα Ισχύος (ΑΔΙ) που τίθενται σε ισχύ εκ νέου στο β’ ξάμηνο του έτους, αλλά και τη δραστική μεταβολή της χονδρεμπορικής αγοράς (ΗΕΠ), η εικόνα του β’ εξαμήνου αναμένεται πολύ βελτιωμένη.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. έναντι 37,3 εκατ., το α’ εξάμηνο του 2017.
Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 2 εκατ. MWhrs το α’ εξάμηνο του 2018, έναντι 2,2 εκατ. MWhrs την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 6%), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 9,5% της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας Φυσικού Αερίου, μέσω διαφοροποιημένων πηγών από  τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, αλλά και η επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, συνέβαλαν στην αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων της Εταιρείας.
Στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε στο α’ εξάμηνο του 2018 ηγετική θέση, αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της στο 4,2% από 3,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατόπιν της έγκρισης της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ, η Εταιρεία προχωρά άμεσα στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια και μελέτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη της κατασκευής το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην ΕΕ, συνολικής ισχύος άνω των 665 MW, με αεριοστρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class H, η οποία διασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση (efficiency) στην Ελλάδα.
Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της Εταιρείας, ως του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή καθαρής ενέργειας.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών
Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 196 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, που αντιστοιχεί σε 27,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 299,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. έναντι 46,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.
Αξιοσημείωτη δυναμική κατέγραψε η θυγατρική METKA EGN, η οποία τον Ιούνιο του 2018 υπέγραψε σύμβαση ύψους 200 εκατ. με την Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας.
Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για την ανταγωνιστική, μη επιδοτούμενη ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και εδραιώνει τη θέση της Εταιρείας ως διεθνή ηγέτη στην παροχή ανταγωνιστικών λύσεων EPC στον τομέα της ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως.

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας
Για το β’ εξάμηνο του 2018 διαγράφονται θετικές προοπτικές, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας:
– Οι εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου ενόψει της λήξης της προθεσμίας της 23ης Οκτωβρίου σχετικά με την επιβολή των κυρώσεων από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.
– Το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επανεκκίνηση της παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία.
– Η γενικότερη γεωγραφική εξάπλωση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, με τη δραστηριότητα κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων να παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές.
– Η ανταγωνιστική λειτουργία των ενεργειακών μονάδων σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόμενων τιμών CO2 σε συνάρτηση με την περαιτέρω ανάπτυξη στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου.
– Η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους.
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες καταγράφονται θετικές προοπτικές ώστε η επίδοση στο β’ εξάμηνο να οδηγήσει τα ετήσια αποτελέσματα σε επίπεδα συγκρίσιμα ή και υψηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk