«Απεγκλωβισμός» από την εποχή του χαλκού

Ψηφιακό άλμα από την τελευταία θέση στο top 10 των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα δίκτυα νέας γενιάς έχει την ευκαιρία να κάνει η Ελλάδα μέσα στην ερχόμενη 5ετία.

Ψηφιακό άλμα από την τελευταία θέση στο top 10 των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα δίκτυα νέας γενιάς έχει την ευκαιρία να κάνει η Ελλάδα μέσα στην ερχόμενη 5ετία. Σήμερα, μόλις το 0,01% των νοικοκυριών διαθέτει επικοινωνίες υπερυψηλής ταχύτητας. Με οδικό χάρτη το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο (NGA Plan), η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην κοινωνία των Gigabits. Τα πρώτα δίκτυα οπτικών ινών που φτάνουν μέχρι το σπίτι (FTTH) σε Παλαιό Φάληρο, Βύρωνα και Καλαμάτα ενεργοποιήθηκαν εμπορικά στα μέσα Ιουλίου.
Στην εποχή του πολύ γρήγορου Internet
Ως το τέλος του 2019 η κάλυψη με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps μέσω οπτικών ινών εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 70% των νοικοκυριών της χώρας, ενώ στην 5ετία το 100% των σπιτιών θα πιάνει ταχύτητες 50-100 Mbps με οπτικές ίνες (FTTC). Στόχοι που, εφόσον επιτευχθούν, θα ανοίξουν για την Ελλάδα την πόρτα του ευρωπαϊκού οράματος GigabitSociety 2025 που θέτει φιλόδοξους στόχους συνδεσιμότητας. Δηλαδή ταχύτητες της τάξεως του 1 Gbps έναντι 100 Mbps που προέβλεπαν οι στόχοι για το 2020, καθώς και ανάπτυξη δικτύων 5G.
Ο ρυθμός εξέλιξης των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαίος. Εκτιμάται ότι το 2021 πάνω από 8 δισ. ηλεκτρονικές συσκευές και 3,3 δισ. πράγματα θα είναι διασυνδεδεμένα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη δικτύων 5G. Η μετάβαση της χώρας μας από το δίκτυο χαλκού σε δίκτυα οπτικών ινών μπαίνει στην πρίζα χάρη στις επενδύσεις των παρόχων καθώς και στις δράσεις ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 465 εκατ. ευρώ, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
«Η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς θα ωφελήσει οριζόντια όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και θα δώσει τη δυνατότητα εφαρμογής στη χώρα μας καινοτόμων τεχνολογιών. Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨΠΤΕ αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και πολιτείας, καθώς κοινός στόχος όλων είναι η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και η διάχυση των ωφελειών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις» σχολιάζει στο «Βήμα» ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλης Μαγκλάρας.
Στις αρχές του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί, αφού θα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το έργο UltraFast BroadΒand (UFBB) της ΓΓΤΤ. Πρόκειται για τον διάδοχο του «κουπονιού» υπερυψηλής ευρυζωνικότητας SuperFast BroadΒand (SFBB) και αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού (>99%) με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps, εκ του οποίου όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος να αφορά υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps.
Η χαρτογράφηση των επενδυτικών προγραμμάτων των τριών παρόχων (COSMOTE, VODAFONE, WIND), με τη στήριξη της δράσης SFBB, έχει καταδείξει ότι αυτά θα καλύψουν συνολικά το 50% των νοικοκυριών με οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTH). Δρώντας συμπληρωματικά το UFBB, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ ως προς τη δημόσια δαπάνη, στοχεύει ακριβώς στην πληρέστερη κάλυψη του υπόλοιπου 50% με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη. Αποτελεί σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ αναμένεται μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων.
«Κουπόνι» για την ενδοκτιριακή υποδομή
Ως το 2023 εκτιμάται ότι θα απολαμβάνουν υπερυψηλές ταχύτητες περίπου 150.000 πολίτες μέσω της επιδότησης της δράσης SFBB, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Η διάθεση γίνεται με κουπόνια, τα οποία και θα καλύπτουν μέρος του κόστους σύνδεσης. Το ύψος της επιδότησης ανά νοικοκυριό ή επιτηδευματία φτάνει συνολικά τα 360 ευρώ για 24 μήνες, τα οποία μοιράζονται σε 13 ευρώ μηνιαίως για υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων και 48 ευρώ ως εφάπαξ κόστος σύνδεσης.
Ωφελούμενοι είναι όσοι διαμένουν στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμες ή αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Υπάρχει δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ανάλογα με τη ζήτηση.
Στα πρότυπα του «κουπονιού» θα κινηθεί και η δράση NGA Intra-building, προϋπολογισμού επίσης 50 εκατ. ευρώ, που στόχο έχει την κατασκευή ενδοκτιριακής υποδομής ικανής να υποδεχθεί ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω οπτικών ινών. Η επιδότηση θα είναι ανά κτίριο και θα τη λαμβάνει ο πρώτος εκ των ενοίκων που θα κάνει την αίτηση. Οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για το σύνολο του κόστους της ενδοκτιριακής υποδομής. Αφορά όλες τις περιοχές της χώρας που θα καλύψει το UltraFast BroadBand (UFBB). Η δράση συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ.
50 εκατ. ευρώ για διασυνδεδεμένες ΜμΕΤο έργο Connected Enterprises (CE), με προϋπολογισμό ακόμη 50 εκατ. ευρώ, έχει αντικείμενο τη διάθεση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps άμεσα αναβαθμίσιμης σε 1 Gbps. Μέχρι το 2023 από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (πλην των ελεύθερων επαγγελματιών) που επιθυμούν να λάβουν μια νέα υπηρεσία υπερυψηλής ταχύτητας ή να αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη από οποιονδήποτε πάροχο. Οπως είναι προφανές, αφορά επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που διατίθενται δίκτυα οπτικών ινών.
Πρόκειται για δράση κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ.

Free WiFi σε 4.000 σημεία της χώρας

Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων βάζει τη χώρα στον χάρτη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας WiFi4EU για την παροχή δωρεάν σύνδεσης WiFi σε δημόσιους χώρους δήμων της ΕΕ.
Συμπληρωματικά σε αυτή την πρωτοβουλία, με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ, η εθνική δράση WiFi4GR θα έρθει να καλύψει ακόμη 4.000 σημεία πρόσβασης. Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας μιας περιοχής, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις ειδικότερες ανάγκες κάθε τόπου.
Για πρώτη φορά με το WiFi4GR θα δημιουργηθεί μια εθνική υποδομή, διαχειρίσιμη κεντρικά με ολοκληρωμένο τρόπο, η οποία θα παρέχει δυνατότητες πέραν των συνηθισμένων υπηρεσιών πρόσβασης, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες, όπως πολιτιστική, εμπορική, τουριστική ενημέρωση κ.λπ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk