• Αναζήτηση
 • Sunlight: Πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών

  Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ολοκλήρωσε την πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος 5.360.000 ευρώ, στην εταιρεία Westnet Distribution AE, θυγατρική του ομίλου Olympia, που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ολοκλήρωσε την  πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος 5.360.000 ευρώ, στην εταιρεία Westnet Distribution AE, θυγατρική του ομίλου Olympia, που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας.

  Η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στη οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος.
  Οπως αναφέρει η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών το 2017, ανήλθε σε 10,1 εκατ. ευρώ, τα δε αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ήταν ζημία 39.000 ευρώ. Η εν λόγω δε μεταβίβαση θα βελτιώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Συστήματα Sunlight κατά 1,2 εκατ. ευρώ.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk