• Αναζήτηση
 • Eurobank: Πληρέστερη προστασία των πελατών της με την PSD II

  Την προσαρμογή της στο νέο νομοθετικό περιβάλλον που ισχύει μετά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών (PSD II), ανακοίνωσε η Eurobank.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Την προσαρμογή της στο νέο νομοθετικό περιβάλλον που ισχύει μετά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών (PSD II), ανακοίνωσε η Eurobank.
  Με την Οδηγία, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη 2007/64/ΕΚ, ενισχύεται η ασφάλεια και η ταχύτητα των πληρωμών και προστατεύονται πληρέστερα τα δικαιώματα του καταναλωτή.
  Η Eurobank, για την προσαρμογή της στο νέο νομοθετικό περιβάλλον, αλλά και για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, τροποποίησε τους όρους παροχής υπηρεσιών πληρωμών, όπως αυτοί περιέχονται στην υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο.
  Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:
  * Επέκταση των περισσότερων όρων και σε συναλλαγές σε άλλα νομίσματα και σε διασυνοριακές συναλλαγές.
  * Απλοποίηση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων στις άμεσες χρεώσεις για καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  * Άμεση αποκατάσταση ποσών όταν υπάρχει ευθύνη της Τράπεζας, με επιφύλαξη του δικαιώματος της Τράπεζας για διερεύνηση του θέματος εκ των υστέρων προς ανάκτηση των χρημάτων.
  * Δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη στο λογαριασμό του μέσω τρίτων παρόχων υπό προϋποθέσεις.
  * Αυξημένα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης.
  * Προστασία πολύ μικρών επιχειρήσεων όμοια με του καταναλωτή.
  * Μείωση ορίου ευθύνης, υπό προϋποθέσεις, για την απώλεια μέσου πληρωμών, εάν πρόκειται για καταναλωτή ή πολύ μικρή επιχείρηση.
  Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να διαβάσουν και να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν τη νέα σύμβαση στο https://www.eurobank.gr/el/psd-sumvasis-upiresion-pliromon ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα για να λάβουν αντίγραφό της.
  Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με τους σύγχρονους όρους και την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η Eurobank εξασφαλίζει στους πελάτες της ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία για την εκτέλεση των πληρωμών τους.
  Για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεών τους, οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας έως τις 31.08.2018, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι είναι σύμφωνοι με τις τροποποιήσεις.
  Οικονομία