Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που «έτρεξε» τον Ιούνιο η Alpha Bank, καθώς περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή, αριθμός που θεωρείται από τη διοίκηση της τράπεζας ιδιαίτερα ικανοποιητικός.
Μετά την αποχώρησή τους, ο συστημικός όμιλος θα απασχολεί περί τους 8.000 υπαλλήλους στην Ελλάδα, 1.500 λιγότερους σε σχέση με τη δέσμευση που υπήρχε για το τέλος της περυσινής χρονιάς, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν.
Με τον τρόπο αυτό, η Alpha Bank επιταχύνει το πλάνο μείωσης των εξόδων μισθοδοσίας, που αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των λειτουργικών της δαπανών.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έδωσε μπόνους 50% επί της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης με μέγιστο ποσό τις 150.000 ευρώ, σε κάθε εργαζόμενο που επέλεξε να αποχωρήσει.
Τα ακριβή αποτελέσματα του προγράμματος οικιοθελούς αποχώρησης αναμένεται να γίνουν γνωστά στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2017 η τράπεζα ενέγραψε στα αποτελέσματά της επιπλέον προβλέψεις ύψους 93 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της εθελούσιας.
Οι κινήσεις μείωσης του αριθμού των εργαζομένων της Alpha Bank συνοδεύονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, που προβλέπει την αναβάθμιση των εναλλακτικών της δικτύων και την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των καταστημάτων της.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των μονάδων της, με κατάργηση των περισσότερων Ταμείων και εγκατάσταση νέων υποδομών για τη διενέργεια συναλλαγών με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πελάτες της.
Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι της θα επικεντρωθούν στις πωλήσεις τραπεζικών προγραμμάτων, λειτουργώντας κατά κύριο λόγο ως σύμβουλοι για τους πελάτες της.