Έλαβε χώρα πολιτική συμφωνία για ένα ενισχυμένο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, κατά τη τρέχουσα Σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο (11-14/06), όπου το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τρεις κανονισμούς για την επικαιροποίηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τους συνοριακούς ελέγχους και τον επαναπατρισμό των υπηκόων από τρίτες χώρες σε παράτυπη κατάσταση.

Το κείμενο μένει να εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBBE), την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ. Σκοπός της συμφωνίας είναι τα νέα μέτρα να ενισχύσουν τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης.

Κύρια σημεία της συμφωνίας είναι η υποχρέωση ενός κράτους μέλους να ανταλλάσσει λεπτομέρειες σχετικά με τρομοκρατική επίθεση με όλα τα άλλα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή πρόσθετων ή συμπληρωματικών πληροφοριών προβλέπεται να είναι άμεση εάν αφορούν θέματα τρομοκρατίας, παιδιών που εκτίθενται σε βία με βάση το φύλο, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικοί γάμοι ή οι απαγωγές των γονέων, ή για μη ταυτοποιημένα άτομα που αναζητούνται για τον εντοπισμό υπόπτων σοβαρών εγκλημάτων και τρομοκρατίας.

Κατά συνέπεια προβλέπεται αυξημένη χρήση βιομετρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, εκτυπώσεων παλάμης, εικόνων προσώπου και DNA, με όλες τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, ενισχυμένους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων περισσότερων μέσων και ελέγχου για τις αρχές προστασίας δεδομένων και βελτίωση της πρόσβασης της Europol στο SIS, ιδίως όταν εντοπίζονται τρομοκράτες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνόρων και Ακτοφυλακής στις στατιστικές για την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου.

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) είναι ένα σύστημα συγκεντρωτικής πληροφόρησης μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, καθώς και την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε 30 χώρες της Ευρώπης. Το SIS δημιουργήθηκε το 1995 για να συμβάλει στη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας και στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης μετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Το SIS II ιδρύθηκε το 2006 και λειτουργεί από το 2013. Το Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νομοθετική δέσμη για τη μεταρρύθμιση του SIS II.