Με τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για τους υποψηφίους της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Μαθηματικών (ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) συνεχίζονται τη Δευτέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Τα θέματα στα Αρχαία

Οι απαντήσεις στα Αρχαία από το φροντιστήριο Ορόσημο

Η εκτίμηση για τα Αρχαία από το φροντιστήριο Ορόσημο

Τα θέματα στα Μαθηματικά

Οι απαντήσεις στα Μαθηματικά από το φροντιστήριο Ορόσημο

Η εκτίμηση για τα Μαθηματικά από το φροντιστήριο Ορόσημο