«Για ποιον λόγο ενώ ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στη ΔΕΗ υφίστανται συνέπειες, οι ασυνεπείς δημόσιοι φορείς μένουν στο απυρόβλητο; Θεωρείται δίκαιο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Οι ασυνεπείς δημόσιοι φορείς με τις οφειλές τους δεν επιβαρύνουν την ήδη εξαιρετικά αρνητική οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ;». Αυτά τα ερωτήματα θέτει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης στην ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει πως στις 27 Απριλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε τη 13η έκδοση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται για ένα σύστημα διακανονισμού που βασίζεται σε διαφορετικά κριτήρια (βαθμός συνέπειας του πελάτη στο παρελθόν, ύψος οφειλής κλπ) ανά κατηγορία πελάτη. Λόγοι της υιοθέτησης αυτής της απόφασης είναι οι αυξημένες ανείσπρακτες οφειλές, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αρνητική οικονομική θέση της εταιρείας.

Ιδιαίτερη απορία, σημειώνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί η διαφορετική αντιμετώπιση της οποίας τυχαίνουν στο πλαίσιο του νέου κανονισμού τα νοικοκυριά και οι φορείς του Δημοσίου όσον αφορά στα «Μέτρα-Συνέπειες για Μη Τήρηση του Κανονισμού». Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των Οικιακών Πελατών, αλλά και των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών, τα μέτρα περιλαμβάνουν τα «ένδικα μέσα», τις «εξώδικες επιστολές», αλλά και την «εντολή απενεργοποίησης», δηλαδή τη διακοπή στο ρεύμα τους. Αντιθέτως, στην περίπτωση των Πελατών Δημοσίου Τομέα Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το μόνο μέτρο που προβλέπεται είναι οι «επιστολές όχλησης»! Σημειώνεται πως στην προηγούμενη έκδοση του Κανονισμού προβλεπόταν πως οι αντίστοιχοι πελάτες του Δημοσίου θα εξετάζονταν κατά περίπτωση. Πλέον, όμως, οι φορείς αυτοί του Δημοσίου ουσιαστικά δεν υφίστανται συνέπειες και ο κ. Χατζηδάκης ζητά να μάθει από τον αρμόδιο υπουργό στο που οφείλεται αυτή η στάση της ΔΕΗ, τη στιγμή που τα νοικοκυριά, ακόμη και τα ευάλωτα, αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα.