Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε την Τρίτη μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των οικονομικών διευθυντών του ομίλου για την υπόθεση της εταιρείας Folli Follie.
Να σημειωθεί πως οι μετοχές της εταιρείας έχασαν 706 εκατ ευρω σε τρεις εβδομάδες ενώ αν συμπεριληφθούν και οι ζημίες 250 εκατ. ευρώ στα 2 εταιρικά της ομόλογα το σύνολο των ζημιών κυμαίνεται πλέον στα 950 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Επιτροπής επισημαίνει επίσης τα ακόλουθα:
– Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανεξάρτητη Αρχή, σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, κινήθηκε έγκαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίμαχης υπόθεσης με γνώμονα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, αρ. 17), τη συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της καθώς και τις διεθνείς πρακτικές.
– Με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, προχώρησε στις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες σε όλα τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης και προς όλες τις κατευθύνσεις.
– Είναι προφανές ότι οι επιμέρους ενέργειες που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων, δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται, καθ΄ όσον υπόκεινται σε σχετικούς περιορισμούς πουπροβλέπονται για το απόρρητο.
– Συνεπώς συνιστούμε στους επενδυτές να ενημερώνονται για την υπόθεση από τις επίσημες πηγές, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε πολλά επίπεδα.
Να σημειωθεί ότι στον ισολογισμό του 2017 ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν σε 612,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο βραχυπρόθεσμος ήταν 115,80 εκατ. ευρώ και ο μακροπρόθεσμος ήταν 497,07 εκατ. ευρώ και αφορούσε κυρίως δυο ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 472 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) ήταν αρνητικές κατά 54,02 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα, για τα οποία δεν μπόρεσε να δώσει τα αιτούμενα στοιχεία στην ΕΚ, ανέρχονταν σε 446,34 εκατ. ευρώ.
Ο οικονομικός διευθυντής που συνέταξε τον ισολογισμό της εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι ο κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης, ο οποίος λίγο πριν ξεσπάσει η θύελλα επελέγη για τη θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου. Εικάζεται, ότι ο κ. Γρατσώνης θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν τις δικές απόψεις για το πολυτάραχο ζήτημα της Folli Follie.