Το βλέμμα της στους χρονίως πάσχοντες, κυρίως των ρευματικών παθήσεων που με την ενδεδειγμένη θεραπεία αντιμετωπίζουν σ’ ένα βαθμό το πρόβλημά τους χωρίς, όμως, να γίνονται απολύτως καλά, στρέφει η Επιστημονική Εταιρεία για την Μυοσκελετική Υγεία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών που δεν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέχρι σήμερα –τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό – «φωτίζουν» πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, άλλα και άλλου τύπου, όπως η σχεδιαζόμενη δημιουργία πιλοτικής υπηρεσίας υποστήριξης της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία».
«Εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εξατομίκευση κάθε περίπτωσης», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΠΕΜΥ, κ. Παναγιώτης Τρόντζας. «Πάντα υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμα και γι’ αυτούς τους ασθενείς, που δεν έχουν πλήρη απάντηση στη θεραπεία. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ομάδα επαγγελματιών υγείας (ρευματολόγοι, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές και άλλοι) που να ερευνήσουν τις αιτίες της μη καλής θεραπευτικής απάντησης αλλά και να εξατομικεύσουν τη συνολική θεραπεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χρόνιου ασθενή. Αυτό είναι το σκεπτικό της νέας πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται σ’ ένα πεδίο στο οποίο δεν έχει δοθεί έμφαση ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό», σημειώνει.
Το θέμα θα συζητηθεί στο 10ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας.
Επίσης, θα συζητηθεί το «Ageing» (Μεγαλώνοντας), δηλαδή οι αλλαγές και οι επιβαρύνσεις που δημιουργούνται με την πάροδο της ηλικίας τόσο στους υγιείς όσο και στους πάσχοντες, με έμφαση στη Μυοσκελετική Υγεία. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά το «Αgeing» ένα επιστημονικό και κοινωνικό πρόβλημα αιχμής.
Το «Αgeing» περιλαμβάνει πολλούς θεματικούς τομείς, όπως η φλεγμονή, η αυτοανοσία, ο καρκίνος, η αρθρίτιδα, οι ρευματικές παθήσεις, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, οι αλλαγές στον μεταβολισμό, οι διαταραχές στον οστικό μεταβολισμό και τα κατάγματα, οι δερματικές αλλαγές, η ορμονική και νευρολογική έκπτωση, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι ψυχικές επιβαρύνσεις, η δίαιτα και η διατροφή, οι βιοδείκτες, η λειτουργική και συμπληρωματική ιατρική.
Η ΕΠΕΜΥ συνεχίζει την εκστρατεία με τίτλο: «Μεγαλώνοντας –Η ηλικιακή μετάβαση», η οποία περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας, ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, και προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας προς αυτή την κατεύθυνση.
Στόχος, είναι η ανταπόκριση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, τόσο στο επίπεδο της προσωπικής υγείας και ευεξίας, όσο και στο επίπεδο της κοινωνικής μέριμνας και συνοχής που προκαλεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού.