Ως «απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα» των προσπαθειών για «την εδραίωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών την ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που προβλέπει συνολική ποινή κάθειρξης 40 ετών για τους δύο διπλωματικούς υπαλλήλους και τον δημοσιογράφο που εμπλέκονταν στην υπόθεση παράνομης χορήγησης κονδυλίων του υπουργείου Εξωτερικών σε ΜΚΟ, κατά την περίοδο 2000-2004, για έργα αποναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες.

Η απόφαση αυτή, όπως τονίζει σχετική ανακοίνωση, «καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες του υπουργείου για την εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς, την αποτροπή νέων κρουσμάτων και την εδραίωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα αποδίδουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Και προσθέτει: «Διαβεβαιώνουμε την ελληνική κοινωνία ότι το υπουργείο Εξωτερικών και η πολιτική του ηγεσία θα παραμείνουν άτεγκτοι έναντι ζητημάτων διαφθοράς που υπήρξε στο παρελθόν, τόσο στο πλαίσιο των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων όσο και μέσω της παραπομπής υποθέσεων στην ελληνική Δικαιοσύνη, όπως ήδη γίνεται. Και τούτο διότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στους κόλπους του υπουργείου Εξωτερικών άπτεται της ίδιας της ασφάλειας της χώρας, αλλά και των δυνατοτήτων της να ασκήσει αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και χωρίς σκιές την εξωτερική της πολιτική».