Παρά τη σταδιακή συμπίεση του ποσοστού ανεργίας, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, δεν παρατηρούνται σημάδια αναζωπυρώσεως του πληθωρισμού.

Οι αναλυτές της Alpha Bank επιχειρούν να ερμηνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας υπεχώρησε στο 20,6% τον Ιανουάριο του 2018, από 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 και 23,2% τον Ιανουάριο του 2017.

Η ανωτέρω μείωση αποδίδεται στην αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων (15-74 ετών) κατά 2,7%, σε ετήσια βάση, τον Ιανουάριο του 2018, και παράλληλα, στην έντονη μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 11,5%.

Οι ανωτέρω εξελίξεις συνδέονται με την σταδιακή και ήπια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία στηρίζει τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η απασχόληση στο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε το αναλυτικό εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας