Οριστικά έκπτωτος κηρύσσεται, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμοτείχου, μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για εμπλοκή σε υπόθεση απάτης σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Τοποτηρητής Μουφτής, ο οποίος είχε παυθεί από τη θέση του με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΜακεδονίας Θράκης, προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας τηνακύρωση της εν λόγω απόφασης. Οι ανώτατοι δικαστές είχαν όμως άλλη γνώμη: με απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου –υπό την προεδρία του Νικόλαου Σακελλαρίου και με εισήγηση του Δημήτρη Μακρή –απέρριψαν την αίτησή του.
Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό του ΣτΕ,ο νομοθέτης δεν ανέχεταιτην άσκηση καθηκόντων από τον Μουφτή ή τον Τοποτηρητή Μουφτείαςαπόπρόσωπα τα οποία θεωρεί ότιλόγω της αμετάκλητηςκαταδίκης τους για συγκεκριμέναποινικά αδικήματα, δεν διαθέτουν ούτε τη δέουσα ηθική υπόστασηαλλά ούτε και το απαιτούμενο κύρος, κατά τρόπον ώστε να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους σε ό,τι αφορά την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο καθηκόντων τους · τα οποία είναι – εκτός των θρησκευτικών –και δικαιοδοτικά, ως προς ορισμένες κατηγορίες οικογενειακού και κληρονομικούδικαίουτων Ελλήνων μουσουλμάνων της περιφέρειάς τους.
Η ρύθμιση αυτή, όπως σημειώνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, «αποσκοπείστην ομαλή και εύρρυθμη λειτουργία των Μουφτείωνως δημοσίων υπηρεσιών, μετην άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων από πρόσωπαπου διαθέτουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα, συνάπτεται άμεσα με το αντικείμενο και τον χαρακτήρατου σχετικού δημοσίου λειτουργήματοςτους».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο αιτών (Σερίφ ΔαμαδόγλουΜεμέτ του Αχμέτ) είχε διοριστεί ως Τοποτηρητής της Μουφτείας Διδυμοτείχου με καθήκοντα προσωρινής διαχείρισης τωνυποθέσεών της μέχρι τον διορισμό του Μουφτή.
Το 2013, με αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης, κρίθηκε ένοχοςκαι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνώνμε τριετή αναστολή, γιααπλή συνέργεια σε απάτη σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η υπόθεση – κατά την κατηγορία –αφορούσε το γεγονός ότι ο αιτών, αν και γνώριζε το ψευδές περιεχόμενο δηλώσεων που υπέβαλε ο αδερφός του για να εισπράξεικοινοτικές επιδοτήσεις από καλλιέργειες, εν τούτοιςδεν εναντιώθηκε στην υποβολή τους.Για την ίδια
υπόθεση έχει καταδικαστεί και ο αδερφός του. Αξίζει να σημειωθεί ότιη επίμαχη επιδότηση δεν καταβλήθηκε τελικά, καθώς έγινε αντιληπτή η προσπάθειά τους από τις αρμόδιες αρχές.
Ο αιτών είχε επίσης ζητήσει την άρση των συνεπειών της καταδίκης του, αλλά το αρμόδιοΣυμβούλιο Χαρίτωναπέρριψε την αίτησή του.