Σε μια στάσιμη ασφαλιστική αγορά, οι επιδόσεις της Interamerican ενισχύθηκαν το 2017. Τα οικονομικά μεγέθη της περσινής χρονιάς αλλά και το επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της Interamerican παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Γιάννης Καντώρος.
Η εταιρεία το 2017 κατέγραψε –για έκτη χρονιά διαδοχικά –επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προ φόρων κέρδη που έφθασαν τα 27,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,2% έναντι των αντίστοιχων κερδών κατά το 2016 (18,7 εκατ.).
Τα συνολικά κέρδη προ φόρων της Interamerican πέρυσι ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της «θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αποθέματος Ζωής και Υγείας του ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας (LAT) λόγω των υψηλότερων επιτοκίων κατά το έτος». Ταυτόχρονα, οι τρεις εταιρείες του ομίλου ξεπέρασαν τον εσωτερικό στόχο φερεγγυότητας 120% (κατά Solvency II), φθάνοντας η εταιρεία Ζωής στο 185%, η εταιρεία Γενικών στο 173% και η εταιρεία Βοήθειας στο 124%.
Οσον αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων, η Interamerican σημείωσε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 347,2 εκατ. ευρώ έναντι 329,3 εκατ. κατά το 2016 (αύξηση 5,4%). Κατά το 2017 επιτεύχθηκε αύξηση σε όλες τις προϊοντικές γραμμές, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών ασφαλίσεων να φθάνουν στα 187,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7% έναντι του 2016, των ασφαλίσεων υγείας στα 88,6 εκατ., αυξημένα κατά 5,1%, και των ασφαλίσεων ζωής στα 71,3 εκατ., αυξημένα κατά 21,1%. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική αγορά είχε συνολική παραγωγή πέρυσι στα 3,78 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2016. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας έχει, επίσης, αυξηθεί και εκτιμάται σε 12% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και σε 5,9% στις ασφαλίσεις ζωής, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΑΕΕ.
Η εταιρεία πλήρωσε πέρυσι αποζημιώσεις που έφθασαν στα 213,8 εκατ. ευρώ. Οι καταβολές ποσών, σε συνδυασμό με το πλήθος περιστατικών (439.844) που διαχειρίστηκε η Interamerican με την οδική και άμεση ιατρική βοήθεια, μεταφράζονται σε 2,3 χιλιάδες πελάτες να εξυπηρετούνται καθημερινά κατά μέσον όρο.
Η επόμενη ημέρα
Οπως τόνισε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican κ. Γιάννης Καντώρος, ο οργανισμός έχει εισέλθει σε μια φάση δυναμικού μετασχηματισμού για τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής, με προσαρμογή στις μεγάλες μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αιχμή του μετασχηματισμού αποτελούν η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η απόλυτη ψηφιοποίηση, η εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε λειτουργική και προϊοντική γραμμή, η ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.
«Εστιάζουμε στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν ασφαλιστικά τους πολίτες σήμερα, την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία, με σκοπό να συμβάλλουμε σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής» υπογράμμισε ο κ. Καντώρος, αναφερόμενος και στη μοναδικότητα της Interamerican στον τομέα της υγείας με παροχή υπηρεσιών από ιδιόκτητες υποδομές, που επιτρέπουν έλεγχο του κόστους υγείας και καλύτερη φροντίδα για τον πελάτη.
Η εταιρεία λειτούργησε πέρυσι και δεύτερο πολυϊατρείο «Medifirst» στην Αθήνα (βόρεια προάστια), που αποτελεί επένδυση της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ. Οπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία και άλλων μονάδων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε περιοχές ικανοποιητικής πελατειακής βάσης για την εταιρεία στην ασφάλιση υγείας. Αναπτυξιακού χαρακτήρα επένδυση ήταν και η εξαγωγή του μοντέλου της Anytime στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιήθηκε πέρυσι κατά το β’ εξάμηνο.
Το κοινωνικό προϊόν που η Interamerican απέδωσε κατά το 2017 έφθασε στα 173,6 εκατ. ευρώ.

HeliosPlus