Η εισηγμένη μαραμαροβιομηχανία Ικτίνος ολοκλήρωσε την εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού 79,656% που κατείχε η εταιρεία Dolphin CI Thirteen Ltd, στην Κυπριακή εταιρία Latirus Ltd και έτσι κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας Latirus Ltd.
Το συνολικό τίμημα εξαγοράς, ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ, εκ των οποίων είχε καταβληθεί στις 18/1/2018 ποσό 1.400.000 ευρώ, το δε υπόλοιπο 12.600.000 ευρώ, καταβλήθηκε τοις μετρητοίς.
Η Latirus Ltd κατέχει το ποσοστό 97,60% της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία πρόκειται να αναπτύξει την σύνθετη τουριστική εγκατάσταση στην θέση Όρμος Φανερωμένης της Κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας, σε έκταση 2.800 στρεμμάτων περίπου, που θα περιλαμβάνει:
·Ξενοδοχείο 5 αστέρων,
·Κέντρο θαλασσοθεραπείας (spa), 100 ατόμων,
·Συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων,
·Γήπεδο Golf, 18 οπών
·Μαρίνα 85 τουριστικών σκαφών,
·Δύο οικιστικές περιοχές, (ΠΕΡΠΟ) όπου θα ανεγερθούν εξοχικές κατοικίες (μεζονέτες).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, θα αναπτύξει άμεσα τα έργα υποδομής της οικιστικής περιοχής (ΠΕΡΠΟ) στον Όρμο Φανερωμένης (δρόμους, δίκτυα, κτλ), προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανέγερση εξοχικών κατοικιών και κοινόχρηστων λειτουργιών.
Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει τις υποδομές (καταφύγιο τουριστικών σκαφών, λεκάνη αθλοπαιδιών, προσάμμωση ακτής), για την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων και κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων.
Όπως διευκρινίζεται για το ξενοδοχειακό συγκρότημα, θα αναζητηθεί μεγάλη επενδυτική τουριστική-ξενοδοχειακή αλυσίδα, προκειμένου να το αναπτύξει και το εκμεταλλευτεί με ή χωρίς τη συμμετοχή της εταιρείας.
Για τον σκοπό αυτό, η μητρική εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα προβεί σε σταδιακή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, για κάθε ποσό που θα απαιτηθεί.