Eπιστολή του Ελευθέριου Οικονόμου στον ΒΗΜΑτοδότη

Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σε εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως Διευθυντή της ιστορικής και μιάς από τις πλέον αντικειμενικές εφημερίδας της χώρας μας, έχοντας επί πλέον υπόψη την μακρά και παραδειγματική ως προς την αντικειμενικότητά της παρουσία σας στο δημοσιογραφικό λειτούργημα

Κύριε Διευθυντά,
Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ σε εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως Διευθυντή της ιστορικής και μιάς από τις πλέον αντικειμενικές εφημερίδας της χώρας μας, έχοντας επί πλέον υπόψη την μακρά και παραδειγματική ως προς την αντικειμενικότητά της παρουσία σας στο δημοσιογραφικό λειτούργημα και να φέρω στην προσοχή σας ανυπόγραφο δημοσίευμα της από 7/3/2018 ηλεκτρονικής έκδοσης του Βήματος, όπου στη στήλη υπό το γενικό τίτλο «ΒΗΜΑτοδότης» δημοσιεύθηκε το εξής:
«Το ΥΠΕΞ και η ινδική offshore
Η ιστορία που θα σας διηγηθώ λαμβάνει χώρα στους χώρους του νεοκλασικού κτιρίου της Βασ. Σοφίας, εκεί όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών και έχει να κάνει με έναν παράξενο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αφορούσε την on-line σύνδεση όλων των ελληνικών προξενείων ώστε να διευκολύνεται η χορήγηση βίζας για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Μαθαίνω ότι τον διαγωνισμό κέρδισε μια… ινδική εταιρεία, αλλά την ακύρωσαν. Και ξέρετε γιατί; Επειδή αντελήφθησαν ότι η εταιρεία αυτή είναι offshore και δεν επιτρέπεται σε μια αριστερή κυβέρνηση με αριστερό Πρωθυπουργό και με αριστερό υπουργό Εξωτερικών να κατοχυρώνεται διαγωνισμός σε offshore. Ετσι προκηρύχθηκε ξανά ο διαγωνισμός και τον κέρδισαν, απ’ ό,τι έμαθα, τρεις πρέσβεις επί τιμή. Ελα όμως που ενώ κέρδισαν τον διαγωνισμό, η δουλειά δεν προχωρούσε και το καλοκαίρι πλησίαζε επικίνδυνα. Τότε λοιπόν οι τρεις πρώην πρέσβεις παραχώρησαν τη δουλειά (ως… υπεργολαβία) σε μια ξένη εταιρεία, η οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν άλλη από την ινδική offshore. Τώρα, πείτε το σκάνδαλο, πείτε το παράλειψη, πείτε το ό,τι θέλετε, αλλά κανένα αφτί εισαγγελέα δεν ίδρωσε ακόμα.»
Το παραπάνω άρθρο είναι αναληθές και συκοφαντικό για την εταιρεία μας, καθώς προσβάλλει μείζονος σημασίας αγαθό (την συνεργασία μας με το ΥΠΕΞ), που αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικότατο για την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μας.
Συγκεκριμένα:
α) Αναφέρετε καταρχήν ότι το ΥΠΕΞ διενήργησε δήθεν κάποιον «παράξενο» διαγωνισμό. Αληθές είναι ότι καταρχάς για τον εν λόγω δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών το 2015 τηρήθηκε απολύτως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί δημοσίων διεθνών διαγωνισμών, αλλά και εκείνο της ΕΕ. Ακόμα περισσότερο, όλα τα διαγωνιστικά στάδια ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΥΠΕΞ καθώς και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν σχετικών προσφυγών συμμετασχόντων. Σημειωτέον ότι η Εταιρεία μας, στην οποία εν τέλει κατοχυρώθηκε το έργο του Διαγωνισμού, έχει δικαιωθεί σε 5 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε 3 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Περαιτέρω, φέρουμε στην προσοχή σας ότι ο εν λόγω διαγωνισμός δεν αφορούσε «…την on-line σύνδεση όλων των ελληνικών προξενείων ώστε να διευκολύνεται η χορήγηση βίζας για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού…». Αφορούσε την ανάδειξη Παρόχου υπηρεσιών υποστήριξης των Προξενικών Αρχών ή των Προξενικών Γραφείων Διπλωματικών Αποστολών στη διαδικασία χορήγησης Θεωρήσεων. Δηλαδή ενός Παρόχου – Συνεργάτη του ΥΠΕΞ, ο οποίος θα διευκολύνει τα κατά τόπους Προξενεία στη συλλογή των προβλεπόμενων δεδομένων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών, φωτογραφιών κλπ.) των αιτούντων για visa προς την Ελλάδα. Το θέμα της on – line σύνδεσης όλων των ελληνικών Προξενείων ουδέποτε απετέλεσε αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού.
γ) Επίσης, αναφέρετε ότι «…τον διαγωνισμό κέρδισε μια… ινδική εταιρεία, αλλά την ακύρωσαν….». Αληθές είναι ότι ο εν λόγω διαγωνισμός ουδέποτε κατακυρώθηκε σε ινδική εταιρεία και ουδέποτε ακυρώθηκε. Τουναντίον, διενεργήθηκε νομίμως, κράτησε περί τα 2,5 χρόνια και εν τέλει κατακυρώθηκαν στην Εταιρία μας 4 διαγωνιστικές γεωγραφικές ενότητες χωρών, όπως προέβλεπε ο διαγωνισμός και όπως ενέκριναν το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 8 αποφάσεις τους.
δ) Επίσης, αναφέρετε ότι «…Έτσι προκηρύχθηκε ξανά ο διαγωνισμός και τον κέρδισαν, απ’ ό,τι έμαθα, τρεις πρέσβεις επί τιμή…». Σε συνέχεια των παραπάνω υπό στοιχεία (γ), δηλώνουμε ότι ουδέποτε προκηρύχθηκε ξανά ο διαγωνισμός (η προκήρυξη ήταν μια και μοναδική του Αυγούστου 2015) και ότι ο Διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στην Εταιρεία μας και όχι στα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρετε.
ε) Επικαλείστε κατόπιν ότι «…Έλα όμως που ενώ κέρδισαν τον διαγωνισμό, η δουλειά δεν προχωρούσε και το καλοκαίρι πλησίαζε επικίνδυνα… οι τρεις πρώην πρέσβεις παραχώρησαν τη δουλειά (ως… υπεργολαβία) σε μια ξένη εταιρεία, η οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν άλλη από την ινδική offshore…»». Αληθές είναι ότι η Εταιρεία μας έχει τηρήσει στο ακέραιο όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της έναντι του ΥΠΕΞ, το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πλήρη γνώση και έχει εγκρίνει όλες μας τις ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασής μας με αυτό, ουδέποτε παραχωρήθηκε παρανόμως το έργο (η δουλειά), όπως αναφέρετε, όλοι οι υπεργολάβοι μας έχουν γίνει γνωστοί στο Υπουργείο, έχουν ελεγχθεί από τις κατά τόπους προξενικές αρχές και έχουν εγκριθεί εγγράφως και όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που συμβατικά έχουμε δεσμευθεί να τηρήσουμε.
στ) Και καταλήγετε στο εξής ανείπωτο συμπέρασμα: «…πείτε το σκάνδαλο, πείτε το παράλειψη, πείτε το ό,τι θέλετε, αλλά κανένα αφτί εισαγγελέα δεν ίδρωσε ακόμα».
Δηλαδή, κ. Διευθυντά, ο «ΒΗΜΑτοδότης» επικαλούμενος όλα τα παραπάνω, εγκαλεί και εμπλέκει την Εταιρεία μας σε ένα δήθεν σκάνδαλο; Και μάλιστα απορεί ενώπιον του πανελληνίου, γιατί τάχα η αρμόδια εισαγγελική αρχή δεν έχει ενεργήσει κατά της Εταιρείας μας;
Για τους παραπάνω λόγους, και επειδή θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον ερωτηθεί προτού δημοσιευθεί ένα τέτοιο κείμενο που μας προσβάλλει και που είναι δυσφημιστικό για την επιχειρηματική υπόσταση της εταιρίας μας, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα αποκαταστήσετε την αλήθεια προβαίνοντας σε σχετικές καταχωρήσεις άμεσα στην διαδυκτιακή έκδοση στο ΒΗΜΑ σε αντίστοιχο χώρο με το προηγούμενο δημοσίευμά σας.
Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση.
Για την Global Visa Center World (Hellas)
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ελευθέριος Οικονόμου
Η απάντηση του «Βηματοδότη»:

Τι ακριβώς αλήθεια διαψεύδει την μακροσκελή επιστολή του ο κ. Ελευθέριος Οικονόμου, πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και τώρα Πρόεδρος της Globan Visa Center World (Hellas). Μία επιστολή χωρίς να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, αποφεύγοντας να αναφερθεί στα συγκεκριμένα προξενεία που δεν μπόρεσε η εταιρία του να παράσχει υποστήριξη των προξενικών αρχών ή των προξενείων. Ισως η φράση περί «σκανδάλου» που χρησιμοποιήθηκε στο σημείωμα της στήλης να ήταν υπερβολική, αν και ανατρέχοντας στον Τύπο (ακόμα και παλαιότερο σημείωμα του «Βηματοδότη») που υπήρξαν και πάλι σχετικά δημοσιεύματα για «πολιτικά διάτρητη διαδικασία» στην οποία ενώ θα έπρεπε να δώσει κάποια απάντηση το υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε, όπως δεν έδωσε και η εταιρία του κ. Οικονόμου. Στο σχετικό δημοσίευμα (μια άλλης εφημερίδας) με τον τίτλο «διαγωνισμός- μυστήριο» επίσης δεν υπήρξε απάντηση .Και επιπλέον, εάν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές της επιστολής του κ. οικονόμου, επιβεβαιώνεται εμμέσως πλην σαφώς πως δόθηκε τελικά υπεργολαβία (καθ΄όλα μόνιμη- κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό), αλλά όμως δεν αναφέρεται σε ποια ή σε ποιες εταιρίες έδωσαν αυτή την υπεργολαβία. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, τι ακριβώς συμβαίνει μ΄αυτές και εάν το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε κάποιο διαγωνισμό.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk