Οι BRICS συζητούν για την Ομοιοπαθητική και την παραδοσιακή ιατρική

Οι BRICS, οι πέντε χώρες του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής, δεν συντονίζονται μόνο για τα θέματα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τα θέματα Υγείας.

Οι BRICS, οι πέντε χώρες του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής, δεν συντονίζονται μόνο για τα θέματα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τα θέματα Υγείας. Χώρες με μια παράδοση στις ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους που χάνεται στο βάθος των αιώνων και με έναν πληθυσμό που φτάνει συνολικά τα τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους, κατέληξαν προσφάτως σε συνάντηση ειδικών, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές ανάπτυξης της παραδοσιακής ιατρικής με βελτίωση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων και αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως μίας επιπρόσθετης πολύτιμης πηγής θεραπείας εντός των εθνικών συστημάτων υγείας.

Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση ειδικών στην παραδοσιακή ιατρική των χωρών BRICS, που διεξήχθη στην Μόσχα στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου παραδοσιακής ιατρικής των χωρών SCO (Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης), BRICS και EEU (Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης), επιβεβαίωσαν την επισήμανση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι η σφαίρα των παραδοσιακών ιατρικών συστημάτων και μεθόδων αποτελεί «πόρο υγειονομικής περίθαλψης», προτείνοντας την ενεργό χρήση αυτού του πόρου, σύμφωνα και με τη Στρατηγική του ΠΟΥ για την Παραδοσιακή Ιατρική 2014-2023. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι οργανωτικές και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της χρήσης της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, της Ομοιοπαθητικής κ.ά. στις χώρες BRICS, παράλληλα με θέματα εκπαίδευσης ειδικών σε αυτά, συνεργασίας ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διαθεσιμότητας φαρμάκων, χορήγησης αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος κλπ.

• Ρωσία: Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα αυτό ανά χώρα. Ειδική μνεία έγινε στην ρωσική εμπειρία, καθώς με την υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Υγείας εγκαθιδρύονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα (Ρωσίας-Κίνας) στην παραδοσιακή ιατρική σε ρωσικά ιατρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ στους ρώσους γιατρούς έχει δοθεί η ευκαιρία να σπουδάσουν και να υποβληθούν σε πρακτική άσκηση στην παραδοσιακή ιατρική σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ινδία και την Κίνα. Υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας λαμβάνουν χώρα διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την παραδοσιακή και εναλλακτική ιατρική, ενώ για την περαιτέρω βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, το υπουργείο δημιούργησε ένα ειδικό Συμβούλιο Συντονισμού. Όπως μάλιστα αναφέρθηκε, το υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέσχε στους ασθενείς το δικαίωμα να επιλέγουν τον γιατρό τους, τα θεραπευτικά ιδρύματα και τις επιπρόσθετες θεραπευτικές μεθόδους που επιθυμούν, όταν επιχειρήθηκε να στερηθούν οι ρώσοι ασθενείς την δυνατότητα να παίρνουν ομοιοπαθητικά φάρμακα.

• Η Ινδία έχει εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά την ρύθμιση και στήριξη διαφόρων τομέων παραδοσιακής ιατρικής, αρχικά στο πλαίσιο ενός Τμήματος του υπουργείου Υγείας και κατόπιν με ένα ξεχωριστό υπουργείο (AYUSH) που οργανώνει εντός Ινδίας εθνικά και διεθνή συνέδρια και συνδιασκέψεις, στηρίζει την εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο τόσο στην Ινδία, όσο και σε άλλες χώρες, οργανώνει και χρηματοδοτεί τόσο κλινικές δοκιμές σε αυτούς τους τομείς, όσο και βασική έρευνα (ειδικά στην ομοιοπαθητική), που διενεργούνται σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει δημιουργήσει ισχυρές υποδομές για αυτά τα θεραπευτικά συστήματα (Αγιουρβέδα, Ομοιοπαθητική κλπ.), όχι μόνο όσον αφορά την εκπαίδευση και την άσκησή τους, αλλά και την έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι Ινδία και Ισραήλ υπέγραψαν πρόσφατα μεταξύ άλλων σημαντικών συμφωνιών (για άμυνα, επενδύσεις, ενέργεια, κυβερνοχώρο, διαστημικές έρευνες κ.ά.) και συμφωνία μεταξύ του Κεντρικού Συμβουλίου Έρευνας στην Ομοιοπαθητική του αρμόδιου υπουργείου AYUSH της Ινδίας και του Κέντρου Ολιστικής Συμπληρωματικής Ιατρικής του Ιατρικού Κέντρου Shaare Zedek του Ισραήλ, για την Συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας στην Ομοιοπαθητική Ιατρική

• Στην Βραζιλία από το 2006 η ολιστική ιατρική συμπεριελήφθη στο δημόσιο σύστημα υγείας με ειδική εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν σχετικές υποδομές στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, τα οποία διενεργούν έρευνα σε διάφορα πεδία της παραδοσιακής ιατρικής. Κάθε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου μπορεί να επιλέξει ένα τέτοιο θέμα ως ερευνητικό του αντικείμενο. Συγκεκριμένα, υπάρχει Ομοιοπαθητική Φαρμακοποιεία από το 1976, η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της Βραζιλίας, και ανανεώνεται συνεχώς από ειδικούς στην ομοιοπαθητική. Επιπλέον, οι Βραζιλιάνοι Ομοιοπαθητικοί Ερευνητές συμμετέχουν ενεργά στο πλαίσιο του GIRI (Groupe International de Recherche sur I´Infinitésimal).

• Στην Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, υπάρχουν επίσης ειδικοί νόμοι που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της παραδοσιακής ιατρικής. Ορισμένα κορυφαία πανεπιστήμια έχουν έδρες για διάφορους τομείς της παραδοσιακής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών και ορισμένων που οργανώθηκαν με υποστήριξη από την Ινδία. Λειτουργεί σύστημα αναγνώρισης ειδικών που εκπαιδεύτηκαν σε άλλες χώρες. Η παραδοσιακή ιατρική υπάγεται, όπως και ολόκληρη η ιατρική, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ενωμένων Επαγγελμάτων Υγείας της Νοτίου Αφρικής, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι ειδικοί.

• Στην Κίνα, η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική χαίρει σημαντικής κρατικής υποστήριξης για την ανάπτυξή της τόσο εντός της χώρας, όσο και παγκοσμίως, για την απόκτηση σύγχρονων φαρμάκων με βάση τις παραδοσιακές συνταγές, την επιστημονική τεκμηρίωση κλπ.

Οι εκπρόσωποι των πέντε χωρών κατέληξαν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των χωρών τους στον τομέα της παραδοσιακής ιατρικής, βασιζόμενες στην Στρατηγική 2014 – 2023 για την Παραδοσιακή Ιατρική του ΠΟΥ και στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των χωρών BRICS, μπορούν να αναγνωρίσουν τον ρόλο της παραδοσιακής ιατρικής ως μίας επιπρόσθετης πολύτιμης πηγής θεραπείας εντός του εθνικού συστήματος υγείας. Και ακόμα ότι μπορούν να οργανώσουν σχετικά συμβουλευτικά όργανα εμπειρογνωμόνων, δημιουργώντας, σε συμφωνία με τα Ψηφίσματα του ΠΟΥ, εθνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, που να βασίζονται στις προτάσεις των μελών των εθνικών επαγγελματικών ενώσεων ειδικών στον τομέα αυτό, όπως και να προτείνουν την επανεξέταση των υφιστάμενων μορφών εκπαίδευσης, πρακτικής και ρυθμιστικών για τα φάρμακα νόμων από μια κεντρική ομάδα αποτελούμενη από αντιπροσώπους των χωρών BRICS για το κάθε σύστημα παραδοσιακής ιατρικής, με το σκοπό της εναρμόνισης. Και ακόμα ότι, με βάση τις προτάσεις από τις επαγγελματικές κοινότητες στον σχετικό τομέα και από την εθνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, μπορούν να εξετάσουν και να επιλέξουν ένα πρότυπο για την περαιτέρω βελτίωση των εθνικών κανόνων για τη ρύθμιση του τομέα της παραδοσιακής ιατρικής, εισάγοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κόσμος
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk